متن زیر کلیپ ویدیو: اعضای حزب عدالت و توسعه در حالت حمله به دفتر روزنامه لاییک حریت.

اعضای حزب عدالت و توسعه، ا. ک. پ.، حزب اسلامی رییس جمهور طیب رجب اردوغان و حزب ملی گرای دولت مربوط بهچلی، (م. ح. پ.)/ در شبهای ۷ و ۸ سپتمبر سال روان ۲۰۱۵ ، به بیشتر از ۱۲۸ مرکز حزب چپ ح. پ. د. و اضافه تر از ۳۰۰ مغازه و واحدهای تجارتی کردها حمله ور شده اند.

دفتر ملی ح. پ. د. از جانب صدها شورشی مورد دستبرد قرار گرفت و سپس آنرا بطور کامل به آتش کشیدند.
شام روز های دوشنبه و سه شنبه، دفترهای روزنامه های حریت و صباح و مرکز تلویزیون ا. تی. وی همچنان از جانب حامیان دولت موقت با نعره های « الله اکبر ! » مورد حمله قرار گرفتند.

با آنکه صدراعظم دولت موقت این خشونت ها را نکوهش نمود، اما شکی نیست که حزب وی اینهمه را سازماندهی کرده است.

از یک ماه به اینسو، در گیر و دار کارزار انتخاباتی، دولت موقت احمد داوداوغلو بدون موجب، عملیات نظامی بر ضد سازمان های اقلیت کرد را به راه انداخته است. پ. ک. ک. با توصل دوباره به سلاح واکنش نشان داد. تنها در ظرف چند هفته،‌ اردو (ارتش) بیش از یکهزار شهروند کرد را به قتل رسانده، در حالیکه جنبش مقاومت کردها اضافه تر از ۵۰ سرباز و پولیس را کشته است.

انتخابات پارلمان مورخ اول ماه نوامبر کشور شاهد افزایش دوگانگی خواهد بود. اگر احتمال آن کمتر است که اسلامگرایان ا. ک. پ. اکثریت را بدست آورند، در صورت انجام ائتلاف با ملی گرایان، آنها به این اکثریت دست خواهند یافت. در این حالت حمایت از داعش ادامه خواهد یافت و ترکیه به سرعت به جنگ داخلی خواهد رفت. برعکس،‌ اگر ا. ک. پ. از قدرت کنار زده شود،‌ داعش به راه اندازی یک کارزار تروریستی در ترکیه دست خواهد زد و این خود میتواند به جنگ داخلی بینجامد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی