رؤسای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (OTSC)روز 15 سپتامبر 2015 در دوشنبه (تاجیکستان) گردهمآئی تشکیل دادند و قویاً حضور تروریسم در عراق و سوریه را افشا کردند و به ویژه روی خطر گسترش گروهی که به نام «داعش» می شناسیم تأکید ورزیدند.

رؤسای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کردند که از هم اکنون تحت نظر سازمان ملل متحد، هم تراز با ناتو، آمادۀ گسیل نیروهایشان هستند.

اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی پذیرفتند که در پایان ماه سپتامبر در چشم انداز ایجاد یک اتحادیۀ جهانی علیه تروریسم مداخلاتشان را با مجمع عمومی سازمان ملل متحد همآهنگ سازند.

سازمان پیمان امنیت جمعی عبارتا ست از روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان. طی ماه سپتامبر 2015 روسیه ریاست شورای امنیت در سازمان ملل متحد را به عهده خواهد داشت.

در ژوئن 2012، طی گردهمآئی ژنو، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گسترش سازمان پیمان امنیت جمعی در سوریه را مطرح کرد، ولی فرانسه پیش از آن که این سازمان آمادگی پیدا کند آتش جنگ را دوباره بر پا کرد.

ترجمه توسط
حمید محوی