Voltaire Netwerk

De CVVO bereid tegen Daesh te strijden onder bescherming van de Uno

+

Verenigd in Doesjanbe (Tadzjikistan) op 15 september 2015 hebben de Staatshoofden van de lidstaten van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CVVO) het terrorisme in Irak en in Syrië sterk bekritiseerd, in het bijzonder dat van de zogenaamde Islamitische Staat (« Daesh »).

De Staatshoofden van de lidstaten van de CVVO hebben eraan herinnerd dat hun organisatie zich van nu af aan kon ontplooien onder bescherming van de Onu, op dezelfde wijze als de Navo.

Ze zijn overeengekomen hun interventies te coördineren in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, eind september, teneinde een Globale coalitie tegen het terrorisme te creëren.

De CVVO omvat Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan, Kirgizië, en Tadzjikistan. Rusland presideert de Veiligheidsraad van de Uno gedurende de maand september 2015.

In juni 2012, tijdens de Conferentie van Genève, had president Poetin overwogen de CVVO in Syrië te ontplooien, maar Frankrijk bracht voordat de Organisatie klaar was de oorlog weer op gang.

Vertaling
Bart Ero

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.