جالب ترین ابتکار ها برای سوریه افزایش می یابند.

مرکز سیاسی و امور خارجی (م. س. ا. خ. CPFA)، یعنی دایره یی از تحقیقات در عرصه صنعت نفتی، بتاریخ ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۵ در شهر استانه (قزاقستان) نشستی را با شرکت شماری از « آگاهان » به منظور بحث روی مسئله صلح در سوریه سازمان داد.

(م. س. ا. خ. CPFA)، که مرکز آن در پاریس است، از جانب تاجر فرانسوی بنام فابیان بوسار، که دوست راندا کاسیس، سابق عضو شورای ملی سوریه و پایه گذار جنبش اتحادیه اکثریت گرایان (بانوی جوان در قسمت چپ عکس) میباشد، ریاست میشود.

شرکت کننده گان در قصر بستانه از جانب رییس جمهور نور سلطان نظربایف، که به قول تلویزیون قزاق، در مورد وضع عمومی جهان بیانیه ایراد نمود، بدون آنکه روی مسئله سوریه را مطرح کند، پذیرایی شدند.

گذشته از آن، رییس جمهور نظربایف از تاریخ ۲ تا ۴ اکتوبر، مهماندار دور تازه یی از مباحثه های مختلف مخالفان سوریه، باز هم در شهر استانه خواهد بود.

شورای آگاهان در بر گیرنده مسایل زیر میباشد:
 محمد البرادعی (سابق رییس عمومی آزانس بین المللی انرژی اتمی، دارنده جایزه صلح نوبل، سخنگوی سابق اخوان المسلمین مصری، سابق معاون رییس جمهور مصر)؛
 برنارد کوشنر (یکی از پایه گذاران داکتر بدون مرز و سپس داکتر جهانی، نماینده عالی سازمان ملل متحد در کوزووا، سابق وزیر امور خارجه فرانسه)؛
 ریگوبرتا منچو (مدافع تبار مایا های گواتمالا در برابر دیکتاتوری کشیش انجیلی بنام ایفرن ریوس مانت، دارنده جایزه صلح نوبل)؛
 راجندرا کومار پچوری (رییس سابق GIEC « هیئت بین دولتی برای تغییر اقلیمی » که به دلیل اذیت جنسی استعفا داد، جایزه صلح نوبل)؛
 شیمون پرز (تروریست سابق هاگانه، یکی از پایه گذاران دولت اسراییل، جایزه صلح نوبل، رییس جمهور سابق دولت اسراییل)؛
 سزار گاویریا (رییس جمهور سابق کولمبیا و منشی عمومی سازمان دولتهای آمریکایی)؛
 لخ ولیسا (یکی از بنیانگذاران سولیدارنوش، جایزه صلح نوبل و رییس جمهور سابق پولند، مشاور اخوان المسلمین تونسی [1]
 خوزه لویس زاپاتیرو (رییس سابق حکومت اسپانیا).

نیم این شخصیت ها هرگز به سوریه نرفته اند.

رییس جمهور نظربایف در یک دیدار دو نفری، رییس جمهور پرز، که دولتش بطور غیر قانونی ساحه گولان سوریه را با وجود احکام شورای امنیت سازمان ملل متحد اشغال نموده است، را پذیرفت.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« دموکراسی پولندی در آفریقا »، نوشته مانیلو دینوچی، ترجمه ماری آنژ پاتریسیو، ال مانیفستو (ایتالیا)، شبکه ولتر، اول جون ۲۰۱۱ .