نظر به گذارش آژانس خبری امارتی بنام هاور نیوز (اخبار هر ساعت، م.)، یی ایالات متحده ی۲۰۰ موتر (خودرو) تویوتا از نوع هایی می

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی