De leider van de Syrische YPG, Salih Muslim, die nu in Turkije woont, heeft de idealen van Abdullah Öcallan verraden en heeft zich bij Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Israël aangesloten. Hij wil aan het kolonisatie project van Noord-Syrië en aan de verdrijving van de 10 miljoen Koerden in Turkije naar dit nieuwe gebied deelnemen.

Aan het eind van de Turkse burgeroorlog dreigde Turkije met de hulp van de Navo Syrië binnen te vallen als het erin volhardde de leider van de PKK, Abdullah Öcallan asiel te verlenen. President Hafez el-Assad vroeg de chef van de PKK toen een ander asiel te vinden en werd genoodzaakt een geheim mondeling akkoord met Turkije te sluiten. Er werd overeen gekomen dat het Turkse leger een strook van 8 km diep kon binnenkomen om zich te verzekeren dat de PKK vanuit Syrisch gebied geen mortier-granaten kon afvuren

Sinds het begin van de huidige agressie tegen Syrië heeft het Turkse leger van dit akkoord gebruik en misbruik gemaakt, niet meer om aanvallen van de PKK te verhinderen maar om trainingskampen voor de Jihadisten te installeren. In oktober 2015, toen de Russische militaire campagne begon en toen de geforceerde Koerdisatie van het Noorden van Syrië inzette, kondigde de beroemde Turkse klokkenluider Fuat Avni op zijn Twitter account aan dat Turkije bezig was de vernietiging van een Russisch vliegtuig voor te bereiden. Hetgeen gebeurde op 24 november.

In het vooruitzicht van de Derde Oorlog tegen Syrië [1], ging het er om een boodschap naar Rusland te sturen opdat het zich zou beperken tot het verdedigen van Damascus en Latakia, en de rest van het land in de handen van Turkije en diens bondgenoten te laten.

De commandozaal van het Gecombineerde Air Operations Center (COAC) van de Navo in Torrejón (Spanje).

Technisch gezien wordt de Turkse luchtverdediging, zoals die van alle lidstaten van de Navo, gecoördineerd door het Gecombineerde Air Operations Center (COAC) van de Navo in Torrejón (Spanje). De stafchef van de Turkse luchtmacht, de generaal Abidin Ünal, zou dus vóór het nemen van zijn beslissing de commandant van de COAC generaal Rubén García Servert hebben moeten informeren. We weten niet of dat gebeurd is [2]. Hoe het ook zij, president Recep Tayyip Erdoğan heeft zelf bevestigd het vernietigingsbevel te hebben bekrachtigd.

De Russische generale staf had 12 uur van tevoren de vluchtplannen van zijn vliegtuigen naar de Navo gestuurd, zodat de Alliantie en Turkije geweten hebben moeten dat het vliegtuig Russisch was, in tegenstelling tot de Turkse beweringen. Bovendien is een AWACS van de Navo van de Griekse basis van Aktion (vlakbij Preveza) opgestegen om toe te zien wat er ging gebeuren [3].

Het Russische leger bombardeerde de Brigade van Sultan Abdülhamid —naar de naam van de laatste Ottomaanse sultan, beroemd massamoordenaar van de Oosterse Christenen—. Sinds het begin van de oorlog tegen Syrië, hebben de Turkse geheime diensten de Turkmeense milities van Noord-Syrië zonder ophouden van wapens voorzien en geïnstrumenteerd. De Turkse pers heeft het gehad over een transport van minstens 2000 vrachtwagens aan wapens en munitie —hetgeen president Erdoğan heeft toegegeven [4]— waarvan het merendeel door de Turkmeense milities onmiddellijk aan Al-Qaeda werd overgedragen. Deze milities hebben met name in 2011 de 80.000 fabrieken van Alep, de economische hoofdstad van Syrië, gedemonteerd en de werktuigmachines naar Turkije gestuurd [5]. Deze bombardementen hadden dus, in tegendeel tot de Turkse beweringen, niet als doel de Turkmenen te bombarderen, maar wel een groep terroristen dat schuldig was aan georganiseerde plundering in de zin van de internationale conventies [6]. De Russische bombardementen hadden de vlucht van 1500 staatsburgers veroorzaakt en de hevige protesten van Turkije [7] dat een brief naar de Veiligheidsraad had gestuurd [8].

De Turkse —en niet Syrische— jihadist en lid van de Grijze Wolven, Alparslan Çelik, commandeert de Turkmeense milities in Syrië. Hij claimt hier de executie van de piloot van de Soukhoï 24.

De belangrijkste leider van de Turkmeense milities van Syrië is Alparslan Çelik, lid van de Grijze Wolven, de Turkse neofascistische partij die historisch aan de geheime diensten van de Navo verbonden is [9]. Hij heeft geclaimd bevolen te hebben de Russische piloten tijdens hun parachute-daling af te schieten [10].

Het vernietigde Russische vliegtuig heeft maar 17 seconden in het Turkse luchtruim gevlogen en is neergeschoten terwijl het zich al weer in het Syrische luchtruim bevond. Maar Turkije, denkende de zone van 8 km dat het volgens het oude akkoord met de voormalige president Hafez el-Assad in mocht gaan, geannexeerd te hebben, kan zich hebben ingebeeld dat deze grensoverschrijding langer was. Hoe het ook zij, teneinde de Russische Sukhoï 24 neer te schieten is het Turkse vliegtuig 40 seconden in het Syrische luchtruim geweest [11].

Van zijn kant had Rusland geen beschermingsmaatregelen voor zijn bommenwerpers getroffen, er van uit gaand dat Turkije officieel aan de strijd tegen de terroristen organisaties deelnam. Vooral omdat men een grensoverschrijding van enkele seconden nooit als een « bedreiging van de nationale veiligheid » beschouwt, dat Turkije geïnformeerd was, en dat het zelf dagelijks het luchtruim van andere Staten schendt, waaronder Cyprus.

Zo gauw de ze door Turkije gewaarschuwd was riep de Navo de Noord-Atlantische Raad bijeen, die niet tot het aannemen van een resolutie kwam maar zich tevreden stelde met het laten lezen van een korte verklaring van zijn secretaris generaal die opriep… tot een deëscalade [12]. Verschillende bronnen hebben toen naar voren gebracht dat de Raad aan diepe meningsverschillen ten prooi was [13].

De officiële Saoedische pers heeft een audio opname gepubliceerd van een oproep van de Turkse militaire luchtverkeersleiders aan het Russische vliegtuig waarin ze waarschuwden voor een inbreuk in het Turkse luchtruim [14]. Talrijke politici van de AKP hebben deze opname gecommentarieerd en het door het Russische leger genomen risico afgekeurd. Dit laatste heeft de opname echter gelogenstraft en bewezen dat het hier ging om een vervalsing. De Turkse regering heeft toen elke implicatie in de verspreiding van deze opname ontkent.

Opname van een vervalst Turkse radio oproep die het Russische vliegtuig gelast buiten het Turkse luchtruim te blijven.

President Poetin heeft de vernietiging van de Soukhoï 24 gekwalificeerd als een « dolksteek in de rug ». Hij heeft openlijk de rol van Ankara in de financiering van Daesh aangeklaagd, met name vanwege de vrijelijk konvooiering van de gestolen aardolie Turkije door. Het Russische ministerie van Buitenlandse zaken heeft 4,5 miljoen Russische toeristen die naar Turkije wilde gaan verzocht van hun reis af te zien, en heeft de inreisvisa voor Turkse staatsburgers weer ingesteld. Bij decreet heeft het Kremlin ieder nieuw contract tussen Russische personen of organen en Turkse personen of entiteiten verboden, daarbij inbegrepen dienstverbanden, import-export van koopwaar en tourisme [15].

Tot nu toe had Rusland de S-400 Triumph slechts aan China en Algerije verkocht. Deze luchtdoelraketten zijn (met de S-500) de doeltreffendste ter wereld.

Teneinde zijn vliegtuigen te beschermen heeft Rusland ter plekke een dertigtal aanvullende jachtvliegtuigen gedeployeerd om zijn bommenwerpers de escorteren. Vooral heeft het de grond-lucht raketten S-400 op zijn militaire luchthaven van Hmaymime (nabij Latakia) geïnstalleerd. Met een draagwijdte van 600 km kunnen deze systemen tot 160 doelwitten tegelijk raken en vernietigen. De Amerikaanse caolitie, waaronder Frankrijk en Turkije, hebben onmiddellijk hun vluchten boven Syrië stopgezet. Uit deze elementen kunnen we concluderen dat de Navo op de hoogte was van de voorbereiding van de Turkse aanval en heeft het laten gebeuren. Alles wijst erop dat Washington, welke het project van een Koerdistan in Turkije zou kunnen ondersteunen maar tegen de uitvinding van een pseudo-Koerdistan in Syrië is, bereid is met Rusland het Frans-Isralëlisch-Britse project te blokkeren, zoals vroeger de twee Groten zich verzet hadden tegen de kolonisatie van het Suezkanaal (1956).

Te onthouden:
 De vernietiging van de Soukhoï 24 door Turkije is geen ongeluk maar een sinds lang geplande operatie om Rusland buiten de zone te houden die bestemd is bezet te worden door Frankrijk, Israël en het Verenigd Koninkrijk. De Navo, die zowel de Russische operatie tegen de Turkmeense milities als de Turkse aanval tot in details heeft gevolgd, heeft ervoor gekozen niet in te grijpen.
 Verre van aan de pressie toe te geven heeft Rusland door dit incident zowel een motief als een gelegenheid gevonden zijn militaire aanwezigheid in Syrië uit te breiden. Het heeft met name de luchtafweer raketten S-400 gedeployeerd.
 De Turkse praktijken, die de internationale pers gedurende vier jaar hebben verzwegen, worden van nu af aan publiekelijk genoemd (plundering van Syrische fabrieken, installatie van trainingskampen van jihadisten in het Noorden van Syrië, het encadreren van jihadisten, steun aan Al-Qaeda, aardoliesmokkel voor de financiering van Daesh).
 De Frans-Israëlisch-Britse operatie is onderbroken. De vliegtuigen van de Coalitie wagen zich niet meer in Syrië.

Vertaling
Bart Ero

[1Frankrijk en Israël lanceren een neuwe oorlog in Irak en in Syrië”, door Thierry Meyssan, Vertaling Bart Ero, Voltaire Netwerk, 25 november 2015.

[2«¿Quién tomó la decisión de derribar al SU-24, Ünal o García?», Ignacio Cembrero, El Espagnol, 25 de Noviembre de 2015.

[3«Исключение из НАТО уничтожит Турцию», Маргарита Арсо, Polit Puzzle, 27 ноября 2015.

[4«Erdoğan tacitly acknowledges claim MİT transported arms to Syria», Today’s Zaman, November 25, 2015.

[5« Mon usine était le quartier général de l’État islamique à Alep », entretien de Farès el-Chehabi avec Caroline Hayek, L’Orient-Le Jour, 28 novembre 2015.

[7«Governor: 1,500 Syrian Turkmens have fled to Turkish border», Today’s Zaman, November 22, 2015.

[9Les Armées Secrètes de l’OTAN, Daniele Ganser, éditions Demi-Lune.

[10Пилоти”, Мирослав Лазански , Политика (Србија), Мрежа Волтер, Новембар 28, 2015.

[11Detaliile doborîrii avionului Su-24 rusesc”, de Valentin Vasilescu, Rețea Voltaire, 29 noiembrie 2015.

[14«‘I knew it was going to happen’: MEA pilot recalls downing of Russian jet», Faisal J. Abbas & Ismaeel Naar, Al-Arabiya News, November 25, 2015.

[15« Указ о российских экономических санкций против Турции », Владимир В. Путин, Сеть Вольтер, 28 ноября 2015.