یک تاجر ترک، پس از آنکه از جانب اعضای آ کا پ (حزب بر سر اقتدار ترکیه، م.) از تمام شرکت هایش محروم ساخته شد و به ایتالیا پناه برده است، به محکمه بولونیا بالای بلال اردوغان اقامه دعوا کرده است.

به قول وکیلان مدافع این تاجر، پسر اردوغان بتاریخ ۳۰ اگست ۲۰۱۵ برای ثبت نام در برنامه اخذ دکتورا در رشته روابط بین الملی به ایتالیا وارد شده بود. اما به قول این تاجر ترک، آقای فوات آونی، نامبرده (یعنی بلال اردوغان) در اواخر ماه سپتامبر با یک مبلغ هنگفت نقدینه دوباره وارد ایتالیا شده است. بر اساس سند اقامه دعوا، بلال اردوغان از جانب گروه افراد مسلح همراهی میشد که گمرک ایتالیا از داخل شدن شان به خاک کشور ممانعت نموده بود. در این احوال، پس از چند ساعت انتظار، آنها پاسپورت دیپلوماتیک دریافت نموده و به این ترتیب داخل قلمرو ایتالیا شده بودند.
سند اقامه دعوا طالب تحقیق در مورد این مبلغ هنگفت پول، به اتهام پول شویی، شده است.


 «Stampa turca: "Il figlio di Erdogan a Bologna"», La Reppublica, 06 ottobre 2015
 «Erdogan jr: "A Bologna per studiare, poi tornerò in Turchia"», La Reppublica, 07 ottobre 2015
 «Un esposto alla Procura di Bologna sul figlio di Erdogan», La Reppublica, 03 dicembre 2015

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی