الکسی لیونکوف در یک گفتگو با آژانس اگنوم با اطمینان ادعا میکند که به تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵، نه تنها ناتو سرنگونی سوخو روسی توسط ترکیه‌ را به کمک آواکس دنبال می نمود، بل یک آواکس دوم سعودی عملیات هوایی ترکیه را رهبری میکرد

به قول این کارشناس،‌ هر دو آواکس به احتمال قوی بطور مشترک کار مینمودند
آلکسی لیونکوف کارشناس مجله ارسنال اتیچستوا (عرصه داخلی) میباشد

«В атаке Турции на Су-24 участвовали США и Саудовская Аравия», Regnum.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی