در پی ارایه اسناد ثابت کننده ستاد نظامی روسیه در مورد دخیل بودن دولت ترکیه در تجارت و فروش نفت دزدی شده توسط داعش [1] مقام های رسمی دولت مالتا تحقیقات در مورد کشتی های گروه بنام BMZ مربوط نجم الدین بلال اردوغان، که در تمام بنادر مالتا لنگر انداخته اند، را آغاز کرده اند.

به نظر میرسد که تمام این کشی ها (بنام مجید اسلانوف، بیگم اسلانووا، شاعر قابیل، آرمادا بریز و شوکت الکپیرووا) از یکی از شاخه های عدیده شرکت مالتا بنام پالمالی شیپینگ اند اجنسی JSC که مقر مرکزی شان در استانبول (ترکیه) قرار دارد، خریداری شده اند.

در این احوال، تیری میسان طی یک نبشته خویش در شبکه ولتر، مورخ جون سال ۲۰۱۴ و در یک گاهنامه میخائیل لیونتیف برای کانال تلویزیون روسیه مورخ نوامبر سال ۲۰۱۵ اطمینان داده بود که میلیاردر آذری – ترک بنام مبارز مانسیموف- قربان اوغلو (عکس) که مالک این شرکت میباشد، عرضه پترول دزدی شده توسط داعش [2] را در بازار سازماندهی مینمود، یعنی مسئولیت که نامبرده تا رای گیری شورای امنیت ماه فبروری سال ۲۰۱۵ (موافقتنامه شماره ۲۱۹۹ که تجارت با سازمانهای تروریستی و سپس انتقال مفاد آن به خانواده اردوغان [3] را منع قرار داده است) در اختیار داشت.

در همان مقال، تیری میسان بطور مشخص اکزون مبایل را در خرید پترول از مبارز مانسیموف قربان اوغلو و فروش دوباره آن متهم نموده بود، یعنی اتهام دوم که در حال حاضر از جانب رسانه های بین المللی انعکاس نیافته است. اضافه بر آن، او بارها شرکت چندین ملتی اکزون- موبایل را متهم نموده بود که یکی از جمله حمایت کننده گان مالی و نظامی اصلی داعش میباشد [4].

مقام های مالتا سعی دارند دریابند که آیا مبارز مانسیموف- قربان اوغلو به راستی از کار با داعش دست کشیده و یا خانواده اردوغان را در بازار شریک کرده است.

باز هم به قول تیری میسان، کشتی مجید اسلانوف (که در حال حاضر به مالکیت شرکت نجم الدین بلال اردوغان درآمده است) پترول دزدی شده از داعش را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ در بندر فوس سیوغ میغ (فرانسه) تخلیه کرده است، یعنی چیزی که اعلامیه رسمی رییس جمهور فرانسوا اولاند بر ضد سازمان تروریستی را باطل میکند [5]. تیری میسان همچنان اعلان کرد که نی تنها فرانسه، بل قبرس، اسرائیل، ایتالیا و اوکراین از پترول دزدی شده توسط داعش استفاده میکنند.

« کشتی های مالتا که به مالکیت پسر رییس جمهور ترکیه درآمده اند، در تجارت نفت دولت اسلامی عراق و شام دخیل اند »، داوید لیندسی، مالتا اندپندنت، ۱۳ دسمبر ۲۰۱۵.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

[1« روسیه اسناد ثابت کننده تجارت پترول توسط داعش از طریق ترکیه را ارایه نمود »، از قلم والنتین واسیلسکو، ترجمه آویک، شبکه ولتر، ۳ دسمبر ۲۰۱۵

[2« جهادگرایی و صنعت نفت »، از قلم تیری میسان، الوطن (سوریه)، شبکه ولتر، ۲۳ جون ۲۰۱۴، برنامه تحلیلی «ادنه کهبا میخائیل لیونتیف »، میخائیل لیونتیف، تلویزیون ۱ (روسیه)، شبکه ولتر، ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ (به زبانهای انگلیسی و آلمانی نیز قابل دسترس است).

[3« نقش خانواده اردوغان در درون داعش »، شبکه ولتر، ۲۶ جولای ۲۰۱۵

[4« اکزون- موبایل، تمویل کننده نفت رسمی امپراتوری »، از قلم آرتور لپیک، شبکه ولتر، ۲۶ آگست ۲۰۰۴

[5« عملیات نظامی که در سوریه و اطراف آن آماده میشود »، از قلم تیری میسان، شبکه ولتر، ۱۴ دسمبر ۲۰۱۵