Det ser ut til at det hele startet ved en tilfeldighet. For tredve år siden ble fenethylline (et amfetaminlignende stoff brukt til behandling av bl.a. hyperaktivitet, overs.) brukt som er prestasjonsfremmende legemiddel i den Vest-Tyske idretten. Ifølge trener Peter Neururer tok mer enn halvparten av idrettsutøverne det fast. Bulgarske narko-selgere så denne situasjonen som en mulighet, og fra Sovjetunionen ble oppløst og frem til Bulgaria ble medlem i EU, begynte de å produsere stoffet illegalt for eksport til Tyskland under navnet Captagon.

To mafia-grupper var fastlåst i en alvorlig konkurranse - Vasil Iliev Security (VIS) og Sikkerhets -forsikringselskapet (SIC), det selskapet som ansatte karatekjemperen Boiko Borissov. Denne topp-atleten som var professor ved politiakademiet, skapte et sikkerhetselskap for beskyttelse av viktige personer, og ble body-guard for den prosovjetiske x-presidenten Todor Jivkov, dessuten for pro-USA Simeon II Saxe-Cobourg-Gotha. Så fort som Simon II ble statsminister, ble Borissov utnevnt som leder for innenriksdepartementet, seinere ble han valgt til borgermester i Sofia.

I 2006 klargjorde den daværende USA-ambassadøren (og fremtidige ambassadøren i Russland), John Beryle, denne mannens karrakter i en hemmelig melding som ble avslørt av Wikileaks. Han presenterte Borissov som en som var tilknyttet de to sentrale mafiabossene, Mladen Mihalev (alias «Madzho») og Roumen Nikolov (alias «The Pacha»), altså grunnleggerne av SIC.

I 2007 påsto The U.S Congressional Quarterly (et magsin overs.) som baserte artikkelen sin på en rapport som var utarbeidet av et stort sveitsisk selskap, at han (Borissov) hadde stanset en rekke undersøkelser fra innenriksministeren og og var selv innblandet i 28 mafia-mord. Han ble tilsynelatende en medarbeider til John E. McLaughlin, visedirektør i CIA. Det er sagt at han satt opp et hemmelig fengsel for Bulgarias etterretningstjeneste, og hjalp til slik at de fikk en militærbase som skulle brukes som en del av prosjektet for et angrep på Iran, igjen ifølge Quarterly.

I 2008 karakteriserte den tyske spesialisten på organisert kriminalitet, Jürgen Roth, Borissov som «Bulgarias Al Capone».

Etter å ha blitt statsminister, og ettersom landet allerede var medlem av NATO og EU, ble han anmodet av «byrået»(CIA, overs.) om å hjelpe til i den hemmelige krigen mot Mouamar el-Kadhafi. Boiko Borissov sørget for forsyninger av Captagon, produsert av SIC, til al-Qaida jihadistene i Libya. CIA sørget for å gjøre dette syntetiske narkotiske stoffet mer tiltrekkende og kraftig ved å blande det med hasj, et naturlig narkotisk middel, noe som førte til at det var lettere å manipulere krigerne og få dem til å bli voldsommere, noe som var i tråd med arbeidene til Bernard Lewis. (Britisk-Amerikansk historiker spesialisert på studier om orienten, overs.) Etter dette utvidet Borissov markedet til Syria.

Men det viktigste var at CIA benyttet seg av utstyret til et tidligere Warszawa-pakt medlem som nettopp var tilknyttet NATO, ved at de kjøpte tidligere Sovjet-våpen av han for 500 millioner dollar og transporterte det til Syria - hovedsaklig 18 800 flyttbare anti-tank granatkastere og 700 Konkurs anti-tank rakettsystemer.

Da Hezbollah sendte et team til Bulgaria for å skaffe informasjon om denne trafikken, ble en busslast med israelske ferieturister målet for et terroristangrep i Burgos med 32 sårete. Benjamin Netanyahu og Boiko Borissov beskyldte øyeblikkelig den libanesiske motstandsbevegelsen for dette, mens den Atlantiske Pressen (Nato-mediene, overs.) publiserte en rekke beskyldninger om det antatte selvmordsangrepet fra Hezbollah. Dr. Galina Mileva som var rettsmedisiner og som undersøkte skadene, slo fast at de ikke var forenelig med vitneutsagnene - mens en sjef for kontra - etterretningen, oberst Lubomir Dimitrov, konstaterte at det ikke dreide seg om selvmordsangrep fordi bomben hadde blitt utløst fra avstand.

Pressen beskyldte to arabere med Canadisk og Australsk statsborgerskap, mens Sofia News Agency (engelskspråklig nettsted i Bulgaria, overs.) siterte en USA-medskyldig som var kjent under pseudonymet David Jefferson. Resultatet ble at da EU forsøkte å bruke historien for å få klassifisert Hezbollah som en «terroristorganisasjon», gjorde utenriksministeren, Kristian Vigenine, det klart i en kort periode da Borissov var fratatt makten, at det var ikke funnet noe som kunne knytte angrepet til den Libanesiske motstandsbevegelsen.

Mot slutten av 2014 avsluttet CIA sine bestillinger og ble erstattet av Saudi-Arabia som på denne måten kunne kjøpe våpen som ikke lenger var gamle avdankete fra Sovjettiden, men moderne NATO-materiell, slike som trådstyrte anti-tank BGM-71 TOW raketter. Ganske fort fikk Riyadh følge av De Forenede Arabiske Emiratene. Disse to Gulf-statene sørget alene for levering til Al-Qaida og IS, via Saudi Arabian Cargo og og Etihad Cargo, enten fra Tabuk ved den Saudi - Jordanske grensen eller til Emiratenes USA-base i Al-Dhafra.

I juni 2014 skrudde CIA opp trykket. Denne gangen forbød de Bulgaria å la Russland videreføre gassrørledningen, South Stream, som kunne ha vært en tilførselslinje til Vest-Europa. Denne avgjørelsen som fratok Bulgaria fra en svært viktig inntektskilde, bidro ikke bare til å svekke veksten i EU, slik det er beskrevet i Wolfowitz plan, men var også en tilslutning til de europeiske sanksjonene som var iverksatt med begrunnelse i krisen i Ukraina. Dette ble gjort for å kunne utnytte forekomstene av skifergass i Øst-Europa og ikke minst for å støtte de interessene som lå bak forsøkene på å velte den Syrisk Arabiske Republikken, en mulig storeksportør av gass.

De siste meldingene er at Bulgaria - et medlemsland både i NATO og EU - fortsetter med ulovlige forsyninger av narkotika og våpen til Al-Qaida, til tross for den siste resolusjonen 2253 som ble enstemmig vedtatt av FNs sikkerhetsråd.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no