In september, verlaagde "Goldman Sachs" haar verwachtingen voor de
gemiddelde olieprijs voor 2016, naar de veronderstelling dat deze zou dalen
tot $ 20 per vat. Deze "Verwachtingen" van de "Goldman Sachs" werden "van
ganser harte" ondersteund door "Merrill Lynch", "Bank of America" en
anderen. Aldus speculeren de zionistische Anglo-Amerikaanse banken de
olieprijs de afgrond in!

Immers niet dat die $ 20, geciteerd door "Goldman Sachs", was een prognose
want daar heb je het: HET WAS EN IS HET DOELWIT! Enkel het ministerie van
Economische Zaken maakt die prognoses, "Goldman Sachs", aan de andere kant,
maakt de markten. De oliemarkt is niet de markt van de grondstoffen ...
Leveringscontracten voor de werkelijke olie, maken immers slechts 2%
procent van de prijsvorming op de markten uit, de rest zijn speculatieve
effecten, futures en andere derivaten.

De prijzen voor futures worden niet bepaald door vraag en aanbod, maar door
"verwachtingen". De futures-markt wordt volledig gecontroleerd door de
grootste Amerikaanse banken. Deze markt van verwachtingen, is een echte
"Industrie van de verwachtingen" en wordt gecreëerd met behulp van de
beruchte rating agentschappen, "onafhankelijke" deskundigen en de media…

Zo zie je maar wie in de wereld werkelijk de touwtjes in handen heeft, niet
de OPEC wat slechts een als een filiaal van Goldman Sachs & Co. beschouwd
kan worden. Het ware doel is het ten gronde richten van de economieën van
groeilanden als Rusland en China, door winstmarges zodanig te verlagen dat
exploitatie zware verliezen oplevert en de vraag volledig stilvalt, ondanks
super lage grondstof- en energieprijzen …

De eigen economieën ten spijt. Want integendeel, de vele faillissementen
en wankele posities van onze bedrijven vormen zodoende hapklare prooien
voor multinationals en grootbankiers, die nog eens extra verwend door de
Federale banken, van super goedkoop geld voorzien worden ook. Ons kent ons

Afgelopen donderdag zei de directeur van de Frankfurter tak van "Goldman
Sachs: "De prijs van olie zal stabiliseren tegen het einde van het jaar en
een hoogte van $ 50 per vat bereiken." De uitleg voor de oorspronkelijke
daling van de prijzen was, dat deze het gevolg was van de vertraging van de
groei in China en een veel lagere vraag.

Op het einde van elk spel moet je wel tonen welke kaarten je in de hand
houdt. Als je de gedachten programmeert op groeivertraging van de Chinese
markt, waarom op aarde zou dan het proces van groei in China plots beginnen
aan het eind van het jaar ?! Voor elke gokker geldt om succesvol te zijn,
te weten wanneer je moet stoppen. Het lijkt erop dat het tijd is ...

Vertaling
Johan Hallaert
Bron
1tv (Rusland)