Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan ve Romanya, Avrupa Birliği içerisinde Yahudi Devletinin çıkarlarını korumak üzere bir araya geldiler.

18 Ocak tarihinde, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları aylık toplantısının sonuç bildirgesinden İsrail’e yönelik her türlü eleştirinin çıkartılması için, diğer ülke Bakanlarını ikna etmek üzere bu beş devlet bir blok oluşturdu.

29 Ocak 2016’da, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail bir doğalgaz boru hattı inşası ve Avrupa Birliğine gaz ihracı için mutabakata vardılar. Bu son gelişme, her iki devlet için de Aleksis Çipras’ın girişimiyle topyekun bir siyaset değişikliği anlamına geliyor.


 “Cyprus - Israel - Greece Trilateral Summit Declaration”, Voltaire Network, 28 Ocak 2016.
 “Birth of a Geopolitical Bloc: The Israel-Greece-Cyprus Axis”, Haaretz, 31 Ocak 2016.

Çeviri
Osman Soysal