بلغاریا، قبرس، یونان،‌ هنگری و رومانیا با دولت یهودی اسراییل توافقنامه یی امضا کردند تا از مواضع آن دولت در درون اتحادیه اروپا دفاع نمایند.

بتاریخ ۱۸ جنوری، این پنج دولت، گروهی برای مهار کردن وزیران خارجه اروپایی و زدودن تمام انتقاد ها از سند نهایی نشست ماهانه شان در مورد اسراییل را تشکیل دادند.

بتاریخ ۲۹ جنوری سال ۲۰۱۶، قبرس، یونان و اسراییل روی ساختمان لوله گاز و صدور آن به اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. برای این دو دولت، توافق متذکره به مفهوم یک عقبگرد سیاسی کامل، به ابتکار الکسی سیپراس میباشد.


 “Cyprus - Israel - Greece Trilateral Summit Declaration”, Voltaire Network, 28 January 2016 (« قبرس - اسراییل - یونان اعلامیه نشست سه جانبه »، شبکه ولتر، ۲۸ جنوری ۲۰۱۶).
 “Birth of a Geopolitical Bloc: The Israel-Greece-Cyprus Axis”, Haaretz, January 31, 2016. ( « پیدایش بلاک جیوپولیتیک: محور اسراییل - یونان - قبرس »، هارتس، ۳۱ جنوری ۲۰۱۶ .)

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی