Aan de langverwachte vergadering van de Internationale steungroep aan Syrië (« Weense Groep ») in München van 11 en 12 februari 2016 was een verbale escalatie tussen Moskou en Washington voorafgegaan; de Russische Eerste minister Dmitry Medvedev had gewaarschuwd tegen een houding die tot een permanente oorlog zou leiden [1].

Maar het is gebeurd zoals Thierry Meyssan twee weken geleden had aangekondigd: de twee Groten hebben een akkoord aan hun partners opgedrongen.

In de eerste plaats worden de onderhandelingen van Genève 3 hervat, maar van nu af aan zal de afgevaardigde van de Uno, Staffan De Mistura, onder direct toezicht van de Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse zaken worden geplaatst. In andere woorden blijft Jeffrey Feltman —manusje-van-alles van Hilary Clinton en van de neo-conservatieven— op zijn plaats als adjunct secretaris generaal van de Verenigde Naties, maar hij verliest het dossier Syrië.

Ten tweede zal het staakt-het-vuren over een week worden vooraf gegaan door een stopzetting van de vijandelijkheden. Ter verduidelijking: Rusland heeft zich verbonden uitsluitend de door de Verenigde Naties als terroristisch gesignaleerde organisaties te bombarderen, hetzij al-Qaeda, Daesh en aanverwante groepen. In de praktijk zou dat niet veel veranderen.

Ten derde zijn de twee Groten teruggekeerd tot het principe van een akkoord tussen de Syrische Arabische republiek en alle opposities op basis van een « wederzijdse overeenkomst », hetgeen de omverwerping van de democratisch gekozen president Bashar al-Assad onmogelijk maakt. Desgelijks hebben ze hun « partners » herinnerd aan hun verplichting de resoluties van de Veiligheidsraad te eerbiedigen, hetgeen neerkomt op een waarschuwing aan Saoedi Arabië, Frankrijk, Israël, Qatar, het Verenigd-koninkrijk en Turkije.

Press Availability at the International Syria Support Group”, “Statement of the International Syria Support Group”, Voltaire Network, 12 February 2016.

Vertaling
Bart Ero

[1Reuters had foutief aangegeven dat de Eerste minister Medvedev een « Derde Wereldoorlog » had genoemd; hij sprak in werkelijkheid over « permanente oorlog ».