Ateşkes ilkesini reddeden birçok Suriyeli silahlı grup, El Kaide’ye katıldı.

Bu durum özellikle aşağıdaki gruplar için geçerli :
 Ensar el Şeria (Şeriat taraftarları)
 El Muntasır Billah
 Ecned el Şam
 Kırım Cemmati (Kırım Meclisi)
 Ceyş el Muhacirin vel Ensar (JMWA, mültecilerin ve yardım edenlerin ordusu)
 Cund el Aksa (El Aksa askerleri)
 Katibat el Tevhid vel Cihat (Özbek Örgütü)

Çeviri
Osman Soysal