Ateşkes ilkesini reddeden birçok Suriyeli silahlı grup, El Kaide’ye katıldı.

Bu durum özellikle aşağıdaki gruplar için geçerli :
- Ensar el Şeria (Şeriat taraftarları)
- El Muntasır Billah
- Ecned el Şam
- Kırım Cemmati (Kırım Meclisi)
- Ceyş el Muhacirin vel Ensar (JMWA, mültecilerin ve yardım edenlerin ordusu)
- Cund el Aksa (El Aksa askerleri)
- Katibat el Tevhid vel Cihat (Özbek Örgütü)

Çeviri
Osman Soysal