Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2016 tarihinde, Cumhuriyetçi Jeff Fortenberry ve 212 arkadaşı tarafından sunulan ve İslam Emirliğinin (« IŞİD ») azınlıklara karşı işlediği suçları « soykırım » olarak niteleyen kararı (H.Con.Res.75) tek oy hariç oybirliğiyle kabul etti. Böylece Temsilciler Meclisi, Avrupa Parlamentosunun bu konuda aldığı kararı izlemiş oldu [1].

Karar metni, ABD’deki en büyük Katolik yardım örgütü olan Kolomb Şövalyelerinin raporuna dayanıyor [2].

Papa Francis’in tavrına göndermede bulunan parlamenterler, Obama yönetiminin kendi bakış açılarını benimsemesi için Dışişleri Bakanı John Kerry’nin elini güçlendirmeyi umuyorlar.

Karar metni, Irak Bölgesel Hükümeti, Ürdün ve Lübnan’ı IŞİD’in zulmünden kaçanlara yardımcı olmaya çağırıyor ama Türkiye, Irak merkezi hükümeti ve Suriye’nin rolüne ilişkin tek kelime dahi etmiyor.

Metin başta Hıristiyanları desteklemek için yazılsa da ardından Ezidiler (Mitra’ya tapan Kürt dini), Sabiiler (Vaftizci Yahya’nın müritleri), Yarsaniler (« Kaka’e ») ve Türkmen ve Kürt etnik grupları da dahil edildi. IŞİD’in asıl hedefi olan Şiileri olduğu adar Dürzileri ve çoğu zaman Şii olarak kabul edilen Nusayrileri görmezden geliyor.

Obama yönetimi, doğurabileceği hukuksal sonuçlar nedeniyle « soykırım » deyimini kullanmak konusunda isteksiz davranıyor. Bu suça bulaşmış olan kişilerin dünyanın her yerinde takip edilmesine imkan veriyor. Oysa, IŞİD başlangıçta, John Negroponte ve General David Petreaus’un gözetiminde, Irak halkını ABD işgaline karşı direnişten uzaklaştırmak ve öfkelerini Sünnilerle Şiiler arasındaki bir cemaat çatışmasına (« büyük dalganın » hazırlanması) yöneltmek üzere « Irak İslam Emirliği » adıyla kuruldu. 2006-2008 yılları arasında ve sonrasında bu strateji kapsamında görev alan ABD’li üst düzey yetkililerinin sayısını göz önünde bulundurduğumuzda, « soykırım » nitelemesi kolaylıkla Washington’a yönelebilir.

ABD Başkanları, IŞİD’i açık bir şekilde destekleyen bugünkü Türkiye ile ilişkileri bozmamak için, önce Sultan II. Abdülhamit, ardından da Jön Türkler tarafından Hıristiyanlara karşı gerçekleştirilen soykırımı (Ermenilerin ve Pontus Rumlarının soykırımı) tanımıyorlar.

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints