Başkan Obama, 2011’de kurulan « Center for Srategic Counterterrorism Communications »’un yerine, « Global Engagement Center »’i kurmaya karar verdi. Bunun için, 14 Mart 2016’da gizli –ama bir nüshası şimdiden dolaşımda olan (bakınız ek belge)- bir kararname imzaladı.

Oluşturulan yeni kurumun görevi, terörist grupların eleman devşirmesine karşı mücadele olacak. Yine Dışişleri Bakanlığına bağlı olacak kurumun başına Michael D.Lumpkin getirildi (bkz fotoğraf). Yeni mekanizma « entegre », yani farklı bakanlıkların ve istihbarat ya da propaganda ajanslarının temsilcilerini bir araya getiren bir konseyin yönetiminde ve yıllık 20 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olacak. Bu para, mesaj üretiminde değil ama verdikleri mesajların etkili olduğuna inanılan blogcuları ve kanaat önderlerini olabildiğince gizli şekilde desteklemek için kullanılacak. Kurum sadece yabancı ülkelerde faaliyet gösterecek.

ABD’nin emperyalizme karşı direnen tüm grupları olduğu kadar, gayri resmi olarak desteklediği grupları da resmen « terörist » olarak ilan ettiğini hatırlatalım. Bu nedenle söz konusu merkez, Savunma Bakanının Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışmalardan sorumlu yardımcısı, üst düzey bir savunma yetkilisi Michael D.Lumpkin’in yönetiminde Dışişleri Bakanlığına bağlandı.

Çeviri
Osman Soysal

titre documents joints