President Obama har bestemt seg for å erstatte «Center for Strategic Counterterrorism Communication», som ble opprettet i 2011, med et «Global Engagement Center». 14. mars 2016 undertegnet han en hemmelig resolusjon til det formålet - men en kopi er allerede sendt ut.

Det nye senteret skal ha som oppdrag å kjempe mot rekruttering til terroristgrupper. Det skal fremdeles være en del av av utenriksdepartementet, men skal ledes av Michael D. Lumpkin. Det skal, med andre ord, være et slags råd, en blanding av representanter fra forskjellige departementer og byråer som arbeider med etterretning og propaganda. Det har et årlig budsjett på 20 millioner dollar. Pengene skal ikke bare brukes til å produsere meldinger, men også, så diskret som mulig, gi støtte til mulige bloggere eller meningsfeller som har et budskap det synes er nyttige. GEC vil utelukkende arbeide i utlandet.

La oss huske at USA uoffisielt støtter visse grupper som blir regnet som «terrorister», og også grupper som motarbeider imperialisme. Det er derfor dette senteret er tilknyttet utenriksdepartementet, og skal ledes av en erfaren offentlig tjenestemann i forsvaret, som Michael D. Lumpkin. Han er for tiden assisterende forsvarsminister for Special Operations and Low Intensity Conflict.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no

titre documents joints