ولترشبکه

مزدوران دین کورپ در یمن جای اجیران اکادمی را میگیرند

+

در یمن، اجیران اکادمی (سابق بلک واتر) که یکی پس از دیگری توسط ائتلاف حوثی ها و نظامیان وفادار به رییس جمهور صالح به قتل میرسیدند، با پرسونل تازه دم دین کورپ تعویض شدند.

این ارتش غیر دولتی از جانب امارات متحده عربی با مبلغ 3 میلیارد دالر تمویل میگردد. دین کوپ مالکیت وجوه سرمایه گذاری سربروس است که توسط ستیف فاین برگ اسراییلی و دن کوایله، سابق معاون رییس جمهور ایالات متحده اداره میگردد

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.