فدراسیون روسیه پس از بیرون کشیدن شماری از بمب افگن های خویش از سوریه، به حمایت نظامی خویش از آن کشور ادامه میدهد.

ارتش روسیه در هنگام نبرد پالمیرا همتای سوری خود را با چرخبال های تهاجمی ضد تانک از نوع 28- Mi خویش حمایت کرد تا شهر را از تصرف امارت اسلامی بیرون کشد. در پی آن، آنها کارشناسان مین زدایی را به منظور تامین امنیت منطقه در ساحه پیاده نمودند.

برخلاف، با آنکه سازمان جبهه النصره (القاعده) در لیست سازمانهای تروریستی سازمان ملل درج است، ارتش روسیه دیگر در نبرد ها بر ضد آن سازمان مداخله نه میکند.

بتاریخ ۱۴ مارچ، کشتی یاوزه (عکس) از بندر نووا رسیسک به هدف رساندن مقدار عظیم مواد به بندر نظامی طرطوس حرکت کرده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی