ولترشبکه

پاکستان یک جاسوس هندی را دستگیر کرده است

+

پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان و جنرال عاصم بجوا سخنگوی ارتش آن کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۶ افشا نمودند که پاکستان یک افسر نیروی بحری هند، که مامور اجرای عملیات خطرناک مخفی در کشور شان بود، را دستگیر کرده است.

بر اساس اعترافات کولبهوشان یاداو، نامبرده نخست در ایران وظیفه اجرا نموده و سپس در سال ۲۰۱۳ در پاکستان برای موسسه هندی W&R (ریسرچ اند آنلاینز وینگ) مشغول فعالیت بوده است. او زیر امر مستقیم یک افسر آن موسسه، امیت کمار گوپتا، فرد شماره دوم آن کمپنی قرار داشت. ماموریت وی انکشاف روند جدایی بلوچ بوده است.

دست داشتن پاکستان در جدایی مسلمانان هندوستان بطور گسترده قید و درج اسناد شده است، اما این نخستین بار است که اخبار تازه در مورد واکنش هندوستان به گوش میرسد. هندوستان بطور کل در پی جلوگیری از ایجاد بنادر در کشور پاکستان از جانب چین میباشد، به همین سبب در سال ۲۰۰۴ جنگ بلوچستان را راه اندازی کرده بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه