پرویز رشید وزیر اطلاعات پاکستان و جنرال عاصم بجوا سخنگوی ارتش آن کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۶ افشا نمودند که پاکستان یک افسر نیروی بحری هند، که مامور اجرای عملیات خطرناک مخفی در کشور شان بود، را دستگیر کرده است.

بر اساس اعترافات کولبهوشان یاداو، نامبرده نخست در ایران وظیفه اجرا نموده و سپس در سال ۲۰۱۳ در پاکستان برای موسسه هندی W&R (ریسرچ اند آنلاینز وینگ) مشغول فعالیت بوده است. او زیر امر مستقیم یک افسر آن موسسه، امیت کمار گوپتا، فرد شماره دوم آن کمپنی قرار داشت. ماموریت وی انکشاف روند جدایی بلوچ بوده است.

دست داشتن پاکستان در جدایی مسلمانان هندوستان بطور گسترده قید و درج اسناد شده است، اما این نخستین بار است که اخبار تازه در مورد واکنش هندوستان به گوش میرسد. هندوستان بطور کل در پی جلوگیری از ایجاد بنادر در کشور پاکستان از جانب چین میباشد، به همین سبب در سال ۲۰۰۴ جنگ بلوچستان را راه اندازی کرده بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی