پايگاه اينترنتي ولترنت نوشت شاهزاده محمد بن سلمان بيست و پنجم آوريل دو هزار و شانزده دورنماي آينده عربستان را اعلام خواهد کرد.

محمد بن سلمان محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان بيست و پنجم آوريل امسال طرحي را براي ايجاد تغييرات بنيادين در شرايط اقتصادي عربستان ارائه خواهد کرد.

گفته مي شود اين طرح با محوريت گذر اقتصاد عربستان مبتني بر نفت بر يک اقتصاد بدون نفت تهيه شده است.

عربستان سعودي در نظر دارد يک صندوق اعتبارات حکومتي با دو ميليارد دلار دارايي ايجاد کند. دولت عربستان همچنين قصد دارد با اعمال مالياتهاي متعدد يکصد ميليارد دلار در چهار سال آينده درآمدزايي کند. در اين ميان بنزين، برق و آب از جمله کالاهايي هستند که ماليات براي آنها تعيين نخواهد شد.

در طرح يادشده همچنين تدابير متعددي براي به روز کردن آداب و رسوم رايج در عربستان پيش بيني شده است که از اين ميان مي توان به ويژه به اعطاي حق رانندگي به زنان اشاره کرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي وولترنت، شمار زيادي از کارشناسان اقتصادي درباره امکان مدرنيزه کردن عربستان سعودي از طريق اجراي اين طرح ابراز ترديد کرده اند. در گذشته نيز طرحهاي زيادي که البته بلندپروازي کمتري در آنها ديده مي شد، با همين هدف در عربستان به اجرا درآمد اما با توجه به شرايط حاکم بر بازار کار عربستان به شکست انجاميد. هشت درصد از نيروي کار فعال در عربستان سعودي اتباع خارجي هستند.

ترجمه توسط
آیت سالاری فر