دستگاه قضايي روسيه سيزدهم آوريل امسال فعاليت "پارلمان تاتار" مستقر در شبه جزيره کريمه را که يک سازمان جدايي طلب تحت حمايت ترکيه و اوکراين است، ممنوع اعلام کرد.

در ادعانامه اي که بر ضد پارلمان تاتار در دستگاه قضايي روسيه تهيه شده آمده است اين سازمان جدايي طلب ضمن ايجاد اختلال در رفت و آمد کاميونها در مرز کريمه و اوکراين تعدادي از دکلهاي برق فشار قوي منطقه را نيز خراب کرده و شبه جزيره کريمه را در تاريکي و سرما فروبرده است.

دستگاه قضايي روسيه در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است که سازمان جدايي طلب پارلمان تاتار با توجه به جرايم و اقدامات تروريستي که مرتکب شده است، حق فعاليت ندارد.

به گزارش پايگاه اينترنتي ولترنت، دادگاه مسئول رسيدگي به اين پرونده اعلام کرد بر خلاف آنچه از نام " پارلمان تاتار" بر مي آيد اين سازمان نماينده تاتارهاي ساکن در شبه جزيره کريمه نيست بلکه يک انجمن کوچک مشتمل بر تنها سي و سه عضو است که رياست آن را رفعت چوباروف و مسئوليت کارهاي اجرايي آن را مصطفي جمالف نماينده پارلمان اوکراين که از ماموران سازمان جاسوسي آمريکا (سيا) است، بر عهده دارد

ترجمه توسط
آیت سالاری فر