Chińska Republika Ludowa opublikowała 356 stronicowy katalog dla swojej floty handlowej, opisujący korzystanie z Oceanu Arktycznego. Przechodzący tamtędy szlak handlowy jest mniej więcej o jedną trzecią krótszy niż ten, który prowadzi przez Kanał Panamski.

Ocieplenie klimatu spowodowało, że pływanie szlakami przechodzącymi przez Arktykę jest możliwe przez kilka miesięcy w roku. Kanadyjski statek handlowy Nunavik (zdjęcie) jest jedynym, który do tej pory samodzelnie przepłynął północno-zachodnią trasę.

Kanada uważa, że ten przejazd znajduje się na jej wodach terytorialnych; jednak wiele innych państw postrzega go jako odcinek wód międzynarodowych. Chiny do tej pory nie wyraziły opinii na ten temat.

Już od trzech lat Chiny korzystają z nowych szlaków morskich przebiegających wzdłóż Syberii.

China charting a new course”, Peng Yining, China Daily, April 20, 2016.

Tłumaczenie
Mira