Voltaire Network

USA blíž a blíž k hraně války

Průhlednou šmíru předvedla americká média předstíráním svého rozhořčeného údivu nad simulovaným útokem ruských stíhaček na americkou loď Donald Cook. Podrobně přitom popisovala, kolikrát a v jaké výšce ruské stíhačky nad Donaldem Cookem přeletěly, ale o tom, jakým typem lodí Donald Cook je a kde se v okamžiku incidentu nalézal, neutrousila ani zmínku. A o tom, že Donald Cook v momentu incidentu porušoval dohodu o nukleárních raketách středního doletu, ratifikovanou oběma nukleárními mocnostmi v r. 1987, nepadlo pochopitelně též ani slovo.

| Řím (Itálie)
+
JPEG - 29.2 kb

Nuže, Donald Cook je jedním ze čtyř raketami vybavených plavidel, určených nejpřednostněji k ochraně raket USA a NATO v Evropě. Zatím brázdí moře v počtu čtyř, ale ten se stále zvyšuje. Jsou vybavena radarovým systémem Aegis a sestřelovačem raket typu SM-3, ale též – a právě to se týká onoho porušení smlouvy – proti dřívějšku dvojnásobnou kapacitou jak konvenčních, tak i i nukleárních řízených střel typu tomahawk. Jde tedy o plavidla určená též pro nukleární útok a vybavená ochranným štítem, schopným zneškodnit případnou raketovou odvetu napadeného.

Donald Cook vyplul z přístavu v Gdyni 11. dubna, po celé dva dny křižoval Balt zhruba ve vzdálenosti 70 kilometrů od ruské námořní základny v Kaliningradu, a proto jej ruské stíhačky a vrtulníky poctily svou návštěvou. Vedle lodi stejného typu, jako je raketami se ježící Donald Cook, jsou obranným štítem proti raketové odvetě napadeného vybaveny i tzv. předsunuté pozemní americké raketové baterie v Turecku, Rumunsku (další se připravují v Polsku.) Moskva k tomuto vývoji vyjádřila své varování. Jak lodi typu Donald Cook, tak uvedené pozemní raketové baterie, schopné odpalovat řízené jaderné střely typu tomahawk, představují shora zmíněné porušení dohody o nukleárních raketách středního doletu, která umístění raket středního doletu v Evropě zakazuje.

USA odsuzují Rusko za to, že svými lety nad americkou lodí zvyšuje napětí mezi USA a Ruskem, ale co by asi dělaly ony, kdyby Rusko vyslalo svá plavidla k americkému pobřeží, či začaly budovat svá raketová odpaliště na Kubě či v Mexiku?

Ani jedno z významných západních médií si tuto logickou otázku nikdy nepoloží. Zato zamlčí informace, které by„mírové pověsti USA" mohly ubrat. Takže ani slovo o nedávném přesunu nejmodernějších letadel pro atomové bombardování typu F-22 Rapters ze základny Tyndall na Floridě na základnu Lakenheath v Anglii, odkud budou rozesílána do dalších tzv. předsunutých postavení, včetně letišť v Itálii. A nic též o plánované stavbě 12 ponorek, z nichž každá ponese 200 nukleárních hlavic a bude stát Pentagon (zase každá), sedm miliard dolarů. Tak USA přeměňují Evropu na první linii nukleárního konfliktu a nutí její země zvyšovat jejich zbrojní výdaje. To vše samozřejmě ve prospěch amerického válečného průmyslu, jehož export se během posledních pěti let zvýšil o 60 procent a stal se tak bezkonkurenčně nejúspěšnějším exportním sektorem celé americké ekonomiky.

A pak že se válka nevyplácí...

Zdroj
Il Manifesto (Itálie)
literarky.cz

Článek pod licencí Creative Commons

Článek na Voltaire Network může být volně uveřejňován za předpokladu, že je uveden zdroj, je respektována jeho celistvost a není používán pro komerční účely (licence CC BY-NC-ND).

Podpořte Voltaire Network

Navštěvujete tuto stránku, neboť hledáte kvalitní analýzy, které vám umožňují vytvořit si vlastní chápání dnešního světa. Abychom mohli pokračovat v naší práci, potřebujeme Vaši podporu.
Pomozte nám zasláním příspěvku.

Jak se zúčastnit ve Voltaire Network ?

Členové našeho týmu jsou dobrovolníci.
Překladatelé s profesionální úrovní překladu do mateřského jazyka : můžete nám pomoct překladem našich článků.