Washington, Kıbrıs sorununun, yeniden birleşen adanın Atlantik İttifakına üyeliğini de içerecek şekilde çözümü yolunda çaba sarf ediyor. ABD Büyükelçisi Victoria Nuland’ın 19 Nisan’da Lefkoşa’da verdiği mesaj bu yöndeydi.

1974 yılında, Kıbrıs Albaylar Cuntasının baskısından kaçan Yunanlıların sığınağı haline geldiği bir dönemde, Henry Kissinger eşgüdümünde Yunanistan ve Türkiye’nin ortak bir operasyonu, Atina’ya Lefkoşa’da bir darbe girişiminde bulunma ve Ankara’ya ise darbeye karşı çıkma iddiasıyla adanın bir bölümünü askeri olarak işgal etme imkanı verdi. O dönemden beri, Kıbrıs’ın Kuzeyi Türk birliklerince işgal edildi ve burada Türk himayesi altında yeni bir devlet kuruldu. 2004 yılından beri, İsviçre modelinden esinlenerek federal bir yönetim altında adayı yeniden birleşmesi amacıyla barış görüşmeleri yürütülüyor. Aynı yıl Kıbrıs, bir NATO üyesi ülke tarafından işgal ettiği için savunmasını üstlenmemiş olan Avrupa Birliği’ne üye kabul edildi.

Ancak kısa süre içerisinde Nuland planının aslında adadaki Türk birliklerinin bu kez NATO bayrağı altında adada muhafazasını içerdiği anlaşıldı.

Washington’un Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’i, bugüne kadar tarafsız kalmış olan adanın Atlantik ittifakına üye olmasını desteklemeye zorlamak amacıyla şantaj uyguladığı anlaşılıyor.

Anastasiadis’in, Theofanis Philippou ile birlikte, biri New York’ta 2 milyar dolar tutarında olmak üzere bugün birçok davaya konu olan Leonid Lebedev’in işlerini yürütmeye yönelik olarak İmperium adlı şirketi kurduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis öte yandan Rus milyarder ve senatörünün Kıbrıs vatandaşlığına kabul edilmesini de sağladı.

Çeviri
Osman Soysal