واشنگتن برای حل بحران قبرس فشار وارد میکند تا این جزیره با یکپارچگی دوباره؛ عضویت پیمان آتلانتیک شمالی را کسب کند. چنین بود پیام سفیر ویکتوریا نولاند بتاریخ ۱۹ اپریل در نیکوسیا.

در سال ۱۹۷۴، در حالیکه قبرس به پناهگاه یونانی های شکنجه شده توسط دیکتاتوری افسران مبدل شده بود، یک عملیات مشترک یونان و ترکیه – هماهنگ ساخته شده توسط هنری کیسنجر – به آتن امکان داده بود تا یک کودتا در نیکوسیا را تجربه کند و به انقره امکان داده بود تا با ادعای مخالفت با آن؛ به جزیره حمله نظامی کند. پس از آن زمان، شمال شرق قبرس توسط واحد های ترکیه اشغال شده و یک دولت زیر قیمومیت ترکیه در آن تشکیل گردیده است. پس از سال ۲۰۰۴، مذاکرات صلح اتحاد دوباره این جزیره زیر اداره فدرال، با الهام از نمونه سویس را هدف قرار داده است. در همان سال قبرس شامل اتحادیه اروپا گردید و این اتحادیه به دلیل آنکه این کشور از جانب یکی از اعضای ناتو اشغال شده است، به حمایت آن نه پرداخت.

به زودی آشکار شد که این بار برنامه نولاند با حمایت واحد های ترکیه در این جزیره، زیر پرچم ناتو به تحقق خواهد رسید.

به نظر میرسد که واشنگتن بالای رییس جمهور نیکوس اناستاسیادیس برای مهار کردن وی در حمایت از پیوستن جزیره – که تا این دم بیطرف بوده است – به پیمان اتلانتیک، شانتاژ اجرا میکند.

او در واقع با تئوفانیس فیلیپو شرکت بنام امپریوم را ایجاد کرده است که امور لیونید لیبیدف را پیش میبرد و این اخیر در حال حاضر مورد چندین محکمه قرار دارد، یکی از جمله در نیویارک در یک قضیه دو میلیارد دالر است. رییس جمهور اناستاسیادیس به میلیاردر و سناتور روس؛ زمینه بدست آوردن حقوق شهروندی قبرس را آماده کرده است.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی