ولترشبکه

ناتو پنج دولت تازه را به عنوان « ناظر » میپذیرد

+

ناتو پنج دولت را به عنوان « ناظران » پذیرفته و هریک آنها در مقر فرماندهی عمومی این پیمان صاحب یک دفتر شده اند.

این کشور ها عبارت اند از بحرین، اسراییل، اردن، قطر و کویت.

به نظر میرسد که امارات نخواسته است تا دارای چنین دفتر باشد.

اعلان این خبر به دلیل مذاکرات ترکیه – اسراییل به تاخیر افتاد. این اعلان بتاریخ ۴ ماه می ۲۰۱۶ در نشست به مناسبت اشغال کرسی عالی فرماندهی پیمان ناتو توسط جنرال کورتیس م. سکاپاروتی انجام شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.