ناتو پنج دولت را به عنوان « ناظران » پذیرفته و هریک آنها در مقر فرماندهی عمومی این پیمان صاحب یک دفتر شده اند.

این کشور ها عبارت اند از بحرین، اسراییل، اردن، قطر و کویت.

به نظر میرسد که امارات نخواسته است تا دارای چنین دفتر باشد.

اعلان این خبر به دلیل مذاکرات ترکیه – اسراییل به تاخیر افتاد. این اعلان بتاریخ ۴ ماه می ۲۰۱۶ در نشست به مناسبت اشغال کرسی عالی فرماندهی پیمان ناتو توسط جنرال کورتیس م. سکاپاروتی انجام شد.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی