بتاریخ پنجم ماه می سال ۲۰۱۶ فدراسیون روسیه و جمهوری عرب سوریه به مناسبت روز پیروزی؛ یک کنسرت سمفونی در خرابه های شهرک باستانی پالمیرا برگزار کردند.

رییس جمهور پوتین از طریق مخابره دو جانبه (دوپلکس) پیروزی متحدان در جنگ کبیر میهنی، « یعنی جنگ جهانی دوم بر ضد نازیزم » و جنگ امروز، یعنی جنگ روسیه و سوریه بر ضد تروریزم را تبریک گفت.

کامره تلویزیون با پرواز بر فراز شهر پالمیرا، میزان خرابی ها که تروریست های زیر چتر حمایت قدرت های غربی و خلیج باعث شده بودند را نشان داد.

یک کنسرت سمفونی در تئاتر باستانی با ارکستر روس از تئاتر مارینسکی و سپس یک کنسرت دیگر توسط ارکستر ملی سمفونی سوریه بنام ارکستر ماری و کورس بنام فرح اجرا شد.

شهر پالمیرا، یعنی « شهرستان بیابان » مربوط ملکه زینوبیا یا زینب؛ یک نشان تاریخی از مقاومت در برابر امپریالیزم روم و سمبول یک مدنیت ایجاد شده بر اساس همکاری میان ادیان مختلف میباشد.

پنجم ماه می در روسیه « روز پیروزی » و ششم ماه می در سوریه « روز شهید » است. این جشنواره ها از طریق امواج تلویزیون های روسیه و سوریه باز پخش شدند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی