عکس: صحنه سازی در اطراف دمشق. نشسته در قطار اول در عقب میز، ظهران آلوش (تاریخ درگذشت: دسمبر ۲۰۱۵) به چشم میخورد. اسلحه را عربستان سعودی تحویل داده، اما مربیان نظامی مربوط SAS بریتانیا میباشند. عکس با نشان (لوگو، م.) که برای « ارتش اسلام » تهیه شده، مزین گردیده است. در کل، این همه در چارچوب عملیات اطلاعاتی دولت بریتانیا تهیه شده است.

روزنامه گاردین افشا نموده که قراردادی ها (پیمانکاران) فرعی وزارت امور خارجه، که زیر نظارت وزارت دفاع بریتانیا کار میکنند، تامین ارتباط « گروه های مسلح میانه رو » را به عهده دارند. آنها کلیپ های ویدیو،‌ عکس ها، گزارش های نظامی و جزوه های نشراتی را با نشان (لوگو) گروه های جنگجو آماده میکنند.

پس از بروز معضل اسلحه شیمیایی در تابستان سال ۲۰۱۳، یک بودجه سالانه ۲.۴ میلیون لیره (معادل ۳ میلیون یورو) به آنها اختصاص داده شده است. این مبلغ نخست به شرکت اداره بحران بنام رجستر لارکین فرستاده میشود و سپس به شرکت اینوواتیف کمیونیکیشن اند ستراتیجی (اینکو سترات)، که در سال ۲۰۱۴ پایه گذاری شده است، تحویل داده میشود. این دو شرکت که در لندن و واشنگتن موقعیت دارند توسط ډگرمن (سرهنگ) پاول تیلی ایجاد شده اند. نامبرده در حدود ۵۰ تن افراد را در استانبول استخدام کرده است. همین دو شرکت همچنان قرارداد دیگری برای جنگ یمن عقد کرده اند.

این عملیات جدا از عملیات نهاد نظارت حقوق بشر سوریه است که مربوط به MI6 میباشد.

اسناد ملاحظه شده توسط روزنامه گاردین بطور ویژه ثابت میکنند که این شرکت ها اطلاعات به نفع جنبش حزم و ارتش سلام را تامین میکنند. به قول سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، گروه ارتش اسلام در حقیقت یک نام « معتدل » است که توسط جنگجویان القاعده از آن استفاده میشود. در این حال، بریتانیا در شورای امنیت … با شامل کردن آن سازمان در فهرست سازمان های تروریست، به دلیل آنکه آنها در مذاکرات ژنیو شرکت میکنند و باید تشویق شوند، مخالفت ورزید.

How Britain funds the ’propaganda war’ against Isis in Syria”, Ian Cobain, Alice Ross, Rob Evans, Mona Mahmood, The Guardian, May 3rd, 2016.
« چگونه بریتانیا ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰجنگ تبلیغاتیٰٰٰٰ بر ضد دولت اسلامی در سوریه را تمویل میکند »، یان کوبن، الیس روس، راب ایوانس، مونا محمود، دی گاردین، ۳ ماه می ۲۰۱۶.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی