Eylül 2015’te IŞİD savaşçı sayısının :
 Suriye’de 80 000;
 Irak’ta 250 000 olduğu ve bunların
• 50 000’inin yabancı
• 80 000’inin ise Nakşibendi (Türk Milli Görüş hareketinin de içinden türediği) tarikatına katılan Saddam Hüseyin’in ordusundaki eski askerler
• ve Sünni aşiretlerden gelen 120 000 savaşçıdan oluştuğu tahmin ediliyor.

ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun kuruluşundan beri, on sekiz ay içerisinde, hem Irak, hem de Suriye’de 5 000 cihatçıyı ortadan kaldırdı.

Rus desteğinden beri, dokuz ay içerisinde Suriye Arap Cumhuriyetinin oluşturduğu koalisyon, sadece Suriye topraklarında en az 28 000 cihatçıyı yok etti.

Çeviri
Osman Soysal