Kongedømmet Saudi-Arabia har startet konstruksjonen av en gigantisk ambassade i Israel, sannsynligvis den viktigste i Tel-Aviv. Offisielt har de to statene ingen diplomatiske forbindelser på grunn av utdrivningen av flertallet av den palestinske befolkningen i 1948 (al-Nakba).

Quincy pakten, signert av president Roosevelt og kong Abdelaziz i 1945 og fornyet av president Bush og kong Fahd i 2005, slår imidlertid fast blant annet, at kongedømmet ikke vil sette seg imot det jødiske hjemlandet i Palestina (den fremtidige israelske staten).

Det var ikke USA men kong Abdalla som finansierte den israelske operasjonen «støpt bly» (cast lead) i 2008-09 mot Gaza [1].

Denne tilnærmingen gjorde slutt på «pereferi-doktrinen» som gikk ut på at Tel-Aviv skulle forsøke å forene de ikke-arabiske maktene i regionen (Iran, Tyrkia, Etiopia) mot de arabiske landene.

President Shimon Peres snakket over videolink til Sikkerhetsrådet i Gulfen i november 2013 [2]. Medlemmene av rådet kunne ikke stille han direkte spørsmål, men via mellom-mannen Terje Rød-Larsen.

Akkurat nå driver disse to landene en krig sammen i Jemen fra et kommandosenter i den ikke-anerkjente staten Somaliland [3].

Den felles «arabiske» forsvars-styrken gjenskaper forestillingen om Bagdadpakten (Bagdadpakten, forsvarsavtale mellom Tyrkia og Irak, inngått 1955 i Bagdad etter påtrykk fra Storbritannia og USA. Fra store norske leksikon, overs.), som også var militært kommandert av et ikke-medlemsland (i dette tilfellet av USA).

De planlegger sammen flere operasjoner for utvinning av oljereservene i Jemen og på Afrikas Horn [4].

Kong Salmane har utnevnt prins Walid Ben Talal (verdens 5. største formue med Citygroup, Mövenpick, Four Seasons) som kongedømmets neste ambassadør i Tel-Aviv.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

[1« La guerre israélienne est financée par l’Arabie saoudite », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 6 janvier 2009.

[3« La Force "arabe" de Défense commune», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 20 avril 2015.

[4« Exclusif : Les projets secrets d’Israël et de l’Arabie saoudite », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 22 juin 2015.