Hva er sammenhengen mellom følgende par samfunn som er geografisk, historisk og kulturelt ganske ulike:
 Kosovo og Libya/Syria
 Irak og Afghanistan
 Ukraina og Brasil/Venezuela
Svar: De er knyttet sammen i USAs globale strategi.

Hele verden er delt inn i «områder en har ansvar for», hver av dem er betrodd til en av de seks stridskommandoene til USA (unified combatant commands).
 Nord-kommandoen som dekker Nord-Amerika
 Sør-kommandoen som dekker Sør-Amerika
 Den Europeiske kommandoen som består av Europa og Russland
 Afrika-kommandoen som dekker det afrikanske kontinentet
 Sentral-kommandoen som dekker Sentral-Asia og Midt-Østen
 Stillehavskommandoen som dekker den asiatiske stillehavsregionen.

I tillegg til de seks geografiske kommandoene finnes det tre senter som er ansvarlige for operasjoner overalt i verden.
 Den strategiske kommandoen som leder de kjernefysiske styrkene
 Kommandoen for spesielle operasjoner
 Kommandoen for transport

Den som leder den europeiske kommandoen er en general eller admiral utnevnt av USAs president. Denne generalen/admiralen blir automatisk øverstkommanderende i Europa.

NATO er derfor integrert som en del av Pentagons kommandokjeder. Dermed utgjør den en vesentlig del av USAs strategi. Det betyr å eliminere enhver stat eller politisk eller sosial bevegelse som truer USAs politiske, økonomiske og militære interesser. For USA som fortsatt er den største verdensmakten, svekkes i møte med fremveksten nye stater og sosiale aktører.

Denne strategien har mange verktøy for å nå sine mål: fra åpen krig - her kan en vise til luft- sjø og bakke-angrepene i Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya - til skjulte operasjoner gjennomført både mot disse landene og andre land, seinest i Syria og Ukraina. Til disse operasjonene disponerer Pentagon spesialstyrker, rundt 70 000 spesialister som «opererer hver dag i 80 andre land rundt om i verden.» De har også skygge-hærer av kontraktører (leiesoldater): Foreign Policy har lagt frem bevis at at Pentagon har ca. 29 000 leiesoldater i Afghanistan, dvs. tre ganger flere enn ordinære soldater, i Irak er det 8 000, dvs to for hver ordinære soldat [1].

Pentagons leiesoldater er en del av tentaklene til etterretnings-tjenestene. Disse omfatter CIA og 15 føderale agent-tjenester.

Leiesoldatene er dobbelt nyttige. De kan drepe og torturere uten at noe ansvar knyttes opp mot USAs myndigheter. Videre, når de har drept noen, kommer det ikke frem noen navn på de drepte.

Dessuten har Pentagon og de hemmelige tjenestene grupper som de bevæpner og trener, slike som islamistene som ble brukt i angrepene på Libya og Syria og ny-nazister som ble brukt til statskuppet i Ukraina.

Enda et instrument som bidrar til at denne strategien lar seg gjennomføre er «non government organizations», NGO-er. Slike organisasjoner er gjennomdynket av massive fond og blir brukt av CIA og utenriksdepartementet for å få til destabilisering under dekke av å «forsvare de borgerettighetene».

Handlingene til Bildenberg-gruppen [2] er ordnet på en lignende måte. Dommer Ferdinando Imposimato [3] fordømmer dette for å være «en delvis klanderverdig strategi for å oppnå spenning og katastrofe» i Italia. Det samme gjelder for «Open Society» tilhørende filantropen George Soros [4], «arkitekten bak fargerevolusjonene».

For å utføre sine kupp-produserende strategier har USA rette blikket mot Brasil for å underminere BRICS (samarbeidsorganisasjonen mellom Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika, overs.) og Venezuela for å destabilisere den bolivariske alliansen for (latin)amerikanerne. For å destabiliser Venezuela antyder sør-kommandoen i et hemmelig dokument som er avslørt, at den må sørge for «en situasjon med spenning som tillater en kombinasjon av handlinger på gata med en tilmålt mengde væpnet vold» [5].

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no
Kilde
Il Manifesto (Italia)

[1Mercenaries Are the Silent Majority of Obama’s Military”, Micah Zenko, Foreign Policy, May 18th, 2016.

[2« Ce que vous ignorez sur le Groupe de Bilderberg », par Thierry Meyssan, Komsomolskaïa Pravda (Russie) , Réseau Voltaire, 9 avril 2011.

[3« Terrorisme : le juge Imposimato accuse le Bilderberg », Réseau Voltaire, 30 janvier 2013.

[4« George Soros, spéculateur et philanthrope », Réseau Voltaire, 15 janvier 2004.

[5«Operación Venezuela Freedom-2», Red Voltaire , 22 de mayo de 2016.