Voltaire Netwerk

Geen aanslagen van Daesh in Frankrijk gedurende de Euro 2016

+

De regering Recep Tayyip Erdoğan heeft zich er toe verbonden dat er gedurende de Europese voetbalkampioenschappen 2016 in Frankrijk geen aanslag zal zijn.

De Franse regering heeft van zijn kant beloofd de in 2011 door zijn minister van Buitenlandse zaken Alain Juppé getekende verbintenis om de creatie van een nieuwe Staat in het Noorden van Syrië ten uitvoer te brengen, opdat men er de Turkse Koerden naartoe kan deporteren.

Deze nieuwe volte-face van Frankrijk heeft geleid tot het sturen van Speciale strijdkrachten en tot de bouw van een militaire basis in Kobani (Syrië). Op het ogenblik vechten de buitenlandse troepen van CentCom niet om de door Daesh overheerste bevolking te bevrijden, maar om een nieuwe Staat te creëren. De slachtoffers van de gevechten in het Noorden van Syrië zijn niet de leden van Daesh, maar de Arabischse bevolkingen en de Assyrische christenen. Overigens vochten talrijke leden van het « Vrije Syrische leger », dat voor deze operatie weer werd gecreëerd, twee maanden geleden nog met het etiket van Al-Nosra (Al-Qaeda) of van Daesh.

Deze operatie is begeleid door een uitgebreide propagandacampagne om leugenachtig te doen geloven alsof:
- (1) de Koerdische strijders doeltreffender zijn dan de Arabieren;
- (2) de Koerdische strijders de vrouwen met meer gelijkheid behandelen als de christenen;
- (3) de « Syrische democratische strijdkrachten » wel uit Koerden zijn samengesteld, maar vooral uit Arabieren;
- (4) de « Syrische democratische strijdkrachten » het democratische ideaal promoveren;
- (5) de Koerdische leden van de « Syrische democratische strijdkrachten » de belangen van het Koerdische volk in zijn geheel verdedigen.

In Aleppo verzetten de Koerdische strijdkrachten van het YPG zich zowel tegen de « Syrische democratische strijdkrachten » als tegen het project de Koerden uit Turkije te deporteren, en hebben zojuist de US Special Forces aangevallen.

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.