ولترشبکه

ارتش سوریه در مقابل سلاح شیمیائی عقب نشینی می کند

+

در منطقۀ رقه، در حالی که ارتش عرب سوریه پیش می رفت و دهکده هائی را که در تصرف داعش و هم پیمانانش بود آزاد می کرد. ولی جهاد طلبان از گاز سارین استفاده کردند، یا بطور مشخص تر از خطرناکترین نوع آن یعنی گاز VX، و در نتیجه ارتش سوریه مجبور به عقب نشینی شد.

برای حمایت از پشتیبانیهای قطر، عربستان سعودی و ترکیه از جهاد طلبان، تبلیغات آتلانتیست اطمینان می دهد که نیروهای سوریه طی سالها جنگ ناکارآمد شده اند.

ترجمه توسط
حمید محوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.