در چند هفته پسین، چندین دولت عضو ائتلاف بین المللی بر ضد جمهوریت عرب سوریه، مذاکرات پنهانی با آن را به منظور بیرون شدن از جنگ آغاز کرده اند.

در میان این دولتها اعضای اتحادیه اروپا و کامنولت شامل میباشند.

سه سفر از آنها توسط گلف نیوز و المیادین فاش ساخته شده اند، از جمله:

 سفر جنرال علی مملوک – هماهنگ کننده خدمات مخفی سوریه – در برلین؛

 سفر جنرال محمد دیب زیتون – رییس عمومی خدمات استخبارات سوریه – به روم؛

 سفر جنرال آلبرتو ماننتی – رییس اگنسیه انفورماسیونی ای سیکوریتسه ایسترنه – با هواپیمای ویژه از روم به دمشق.

نماینده عالی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، وزیر خارجه سابق ایتالیا میباشد.

تمام این سفر ها پیامد برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، م.) اند. اینها تنها رخ پوشیده ایسبرگ (کوه یخ) اند.

تمام مذاکره کننده گان اعلامیه ژنیو را نه به عنوان راه گشایی برای تغییر رژیم، بل در مورد ایجاد یک دولت اتحاد ملی زیر رهبری بشار الاسد تلقی میکنند.

یک افسر سوریه قبلا در یکی از پایتخت های اروپایی به منظور هماهنگی نبرد با جهادیست ها استخدام گردیده است.

این ارتباط ها با تحریم های رسمی تصویب شده بر ضد دمشق در مخالفت قرار دارند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی