ولترشبکه

فوری: مذاکرات پنهانی در اطراف سوریه

+

در چند هفته پسین، چندین دولت عضو ائتلاف بین المللی بر ضد جمهوریت عرب سوریه، مذاکرات پنهانی با آن را به منظور بیرون شدن از جنگ آغاز کرده اند.

در میان این دولتها اعضای اتحادیه اروپا و کامنولت شامل میباشند.

سه سفر از آنها توسط گلف نیوز و المیادین فاش ساخته شده اند، از جمله:

- سفر جنرال علی مملوک – هماهنگ کننده خدمات مخفی سوریه – در برلین؛

- سفر جنرال محمد دیب زیتون – رییس عمومی خدمات استخبارات سوریه – به روم؛

- سفر جنرال آلبرتو ماننتی – رییس اگنسیه انفورماسیونی ای سیکوریتسه ایسترنه – با هواپیمای ویژه از روم به دمشق.

نماینده عالی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، وزیر خارجه سابق ایتالیا میباشد.

تمام این سفر ها پیامد برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، م.) اند. اینها تنها رخ پوشیده ایسبرگ (کوه یخ) اند.

تمام مذاکره کننده گان اعلامیه ژنیو را نه به عنوان راه گشایی برای تغییر رژیم، بل در مورد ایجاد یک دولت اتحاد ملی زیر رهبری بشار الاسد تلقی میکنند.

یک افسر سوریه قبلا در یکی از پایتخت های اروپایی به منظور هماهنگی نبرد با جهادیست ها استخدام گردیده است.

این ارتباط ها با تحریم های رسمی تصویب شده بر ضد دمشق در مخالفت قرار دارند.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.

ناتو برگرد خانه !
NATO Go Home !
ناتو برگرد خانه !
بوسيله ى تی یری میسان‬
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
ژئوپولیتیک
ترکیه به دنبال گسترش قدرت خود
بوسيله ى تی یری میسان‬
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
تفسیر شوآ ( هولوکاست )
بوسيله ى تی یری میسان‬
معامله ی قرن
معامله ی قرن
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
تغییر رژیم های سیاسی ؟
تغییر رژیم های سیاسی ؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
انحراف رفتاری ایران به سمت ایالات متحده و اسرائیل
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
حیاط خلوت روابط ایالات متحده و ایران
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
حالت چندسویه یا حقوق بین الملل؟
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه
 
شش طرح متضاد نظام جهانی
شش طرح متضاد نظام جهانی
بوسيله ى تی یری میسان‬, ولترشبکه