Irak Hükümeti, 2014 yılında Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından işgal edilen toprakların geri verilmesini talep ediyor.

2014 yılında, ABD, İsrail, Ürdün ve Türkiye’nin ortaklığı, Suudi Arabistan ve Katar’ın mutabakatıyla Irak’ın bölünmesi girişiminde bulunuldu. Başlangıçtaki plan, El Anbar’ın IŞİD ve Kerkük’teki petrol sahalarının Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından işgal edilmesini öngörüyordu [1]. Irak birlikleri ne IŞİD ile, ne de Kürtlerle çarpışmadan geri çekilmiş ve öngörüldüğü gibi Washington tarafından yakın zamanda teslim edilen yeni silahları cihatçılara bırakmıştı.

O dönem Washington, ülkesinin parçalanmasına karşı çıkan Başbakan Nuri el-Maliki’in azlini organize etti. Her iki toplumun verdiği oylarla rahat bir şekilde seçimleri daha yeni kazanmış olmasına rağmen, Sünniler karşısında Şiilere ayrıcalık gösterdiğini kanıtlamak için bir uluslararası basın kampanyası örgütlendi.

Bu arada, Suriye Ordusu ve sınırın öte tarafında Rusya’nın ağır ve amansız ilerlemesi ve Moskova ve Washington arasında varılan mutabakat dikkate alındığında, Irak ve Suriye’yi de içine alan birleşik bir Kürdistan kurulması düşüncesinin terk edildiği –ya da başka bir zamana bırakıldığı- anlaşılıyor [2].

Üstelik Suriye’nin Kuzeyi, Kerkük’teki petrol sahaları tarihsel olarak Kürt toprakları içerisinde değildir. Irak’ın ulusal bütçesi, bu petrol sahalarından ülke hazinesine işletme payı aktarılmasını öngörüyordu. Oysaki Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bu paya el koydu ve çıkarılan petrolü, IŞİD’in çaldıklarıyla birlikte kendi boru hattı aracılığıyla ihraç etti.

Irak’ın yeni Başbakanı Haydar el-Abadi (fotoğrafta) de oyuna katıldı. Washington’dan maaş alan politikacıların bir bölümünü tasfiye etmeyi ve 15 Ağustos 2016’da yeni bir hükümet kurmayı başardı. Bu şekilde selefinin politikasını sürdürmeye devam ediyor.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimin merkezi Erbil’de, barışın ortaya çıkaracağı sonuçlardan kaygı duyuluyor. Görev süresi Haziran 2013’te sona eren Başkan Mesut Barzani, seçimleri süresiz olarak ertelemek ve muhaliflerini ortadan kaldırarak iktidarını korumak için krizden yararlandı. Ele geçirilen toprakların geri verilmesi, yönettiği toprakların yüzölçümünün % 40 oranında azalması anlamına gelecektir. Özellikle de Kerkük’teki petrol sahalarının kaybedilmesi elde ettiği büyük kazançları sert bir şekilde azaltacak ve IŞİD ve Türkiye ile gerçekleştirdiği kaçakçılığı sürdürmesine engel olacaktır.

Çeviri
Murat Özdemir

[1Enthüllungen der PKK über den Angriff des EIIL und die Schaffung von "Kurdistan"“, Übersetzung Horst Frohlich, Voltaire Netzwerk, 8. Juli 2014.

[2Kürdistan projeleri”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 5 Eylül 2016.