19 Ekim 2016 - Hükümetimin talimatıyla, sizi aşağıdaki konular hakkında bilgilendirmek isterim.

Doğu Halep’teki yurttaşlarının güvenliğini düşünen ve burada durumun normale dönmesini ve kamu hizmetlerini bütünüyle yeniden yürütülmesini sağlamayı arzu eden Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti, aşağıdaki hususları yerine getirmeye tamamen hazır olduğunu beyan eder:

* Bölgeyi terk etmek isteyen yurttaşların güvenliğini sağlamak ve uygun koşullarda yaşamaları için tüm şartları bir araya getirmek;

* Bölgeyi terk etmek isteyen kişilerin güvenliğini temin etmek ve durumlarını yasallaştırmak;

* Bireysel silahlarıyla birlikte tercih edecekleri başka yerlere gitmek isteyen kişilerin güvenliğini temin etmek;

* Yaralıları tahliye etmek ve onlara tıbbi yardım sağlamak.

Halep Valiliği bu amaçla birçok güvenli koridor açmıştır.

Suriye Hükümeti, yukarıda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak her türlü öneriyi incelemeye hazırdır.

Çeviri
Osman Soysal

Kaynak : S/2016/859