Voltaire Netwerk

Dringend : Wie vermoordt de officieren van Al-Qaeda sinds 9 november ?

+

Sinds de nederlaag van Hillary Clinton in de Verenigde Staten zijn er meerdere jihadisten-officieren vermoord, niet alleen in Oost-Aleppo, maar ook in Idleb en in Rakka, zowel als in Irak.

Het is momenteel niet duidelijk te weten of het hier gaat om afrekeningen tussen rivaliserende bendes of dat de Obama administratie bezig is de sporen van zijn misdaden uit te wissen vòòr de ambtsaanvaarding van president Trump.

Sedert 1978 rekruteren en organiseren de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië jihadisten tegen de URSS, en vervolgens tegen Rusland in strijd met resolutie 2625 en met het Handvest van de Verenigde Naties. Gedurende de oorlogen van Afghanistan, Joegoslavië, Algérië, Tsjetsjenië, Irak, Libië en Syrië meer dan een miljoen personen werden door de jihadisten gedood.

Vertaling
Bart Ero

Voltaire Netwerk

Voltaire, internationale editie

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.