Sinds de nederlaag van Hillary Clinton in de Verenigde Staten zijn er meerdere jihadisten-officieren vermoord, niet alleen in Oost-Aleppo, maar ook in Idleb en in Rakka, zowel als in Irak.

Het is momenteel niet duidelijk te weten of het hier gaat om afrekeningen tussen rivaliserende bendes of dat de Obama administratie bezig is de sporen van zijn misdaden uit te wissen vòòr de ambtsaanvaarding van president Trump.

Sedert 1978 rekruteren en organiseren de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië jihadisten tegen de URSS, en vervolgens tegen Rusland in strijd met resolutie 2625 en met het Handvest van de Verenigde Naties. Gedurende de oorlogen van Afghanistan, Joegoslavië, Algérië, Tsjetsjenië, Irak, Libië en Syrië meer dan een miljoen personen werden door de jihadisten gedood.

Vertaling
Bart Ero