En gruppe tyrkiske hackere, Redhack, har fått tak i e-poster fra energi-ministeren. Det tyrkiske rettsvesen forbød øyeblikkelig offentliggjøring og kopiering av disse e-postene.

Imidlertid ble 20 gigabyte med data analysert av professor Ahmed Yayla, visedirktøren i ICSVE (International Center for the Study of Violent Extremism),(Det internasjonale senteret for studiet av voldelig ekstremisme, overs.) [1]. Disse bekrefter vedvarende rykter og gir nye detaljer.

Oljen som ble stjålet av IS i Syria ble transportert av 8500 tankbiler som var eid av et selskap som het Powertrans, som uten noen anbudsrunde fikk monopol på oljetransport på tyrkisk territorium. Det ble eid av det meget mystiske Grand Fortune Ventures, som var lokalisert i Singapore, men seinere flyttet til Cayman Island.

Bak dette finansielle arrangementet finner vi Calik Holding, selskapet tilhører Berat Albayrak, svigersønnen til president Erdogan som også er hans energiminister.

Hacked Emails Link Turkish Minister to Illicit Oil”, Ahmed Yayla, World Policy, October 17, 2016.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

[1« Selon l’ancien chef de l’antiterrorisme turc, Erdoğan protège Daesh », Réseau Voltaire, 17 septembre 2016.