Voltaire Network

Erdogan-familien og IS

+

En gruppe tyrkiske hackere, Redhack, har fått tak i e-poster fra energi-ministeren. Det tyrkiske rettsvesen forbød øyeblikkelig offentliggjøring og kopiering av disse e-postene.

Imidlertid ble 20 gigabyte med data analysert av professor Ahmed Yayla, visedirktøren i ICSVE (International Center for the Study of Violent Extremism),(Det internasjonale senteret for studiet av voldelig ekstremisme, overs.) [1]. Disse bekrefter vedvarende rykter og gir nye detaljer.

Oljen som ble stjålet av IS i Syria ble transportert av 8500 tankbiler som var eid av et selskap som het Powertrans, som uten noen anbudsrunde fikk monopol på oljetransport på tyrkisk territorium. Det ble eid av det meget mystiske Grand Fortune Ventures, som var lokalisert i Singapore, men seinere flyttet til Cayman Island.

Bak dette finansielle arrangementet finner vi Calik Holding, selskapet tilhører Berat Albayrak, svigersønnen til president Erdogan som også er hans energiminister.

Hacked Emails Link Turkish Minister to Illicit Oil”, Ahmed Yayla, World Policy, October 17, 2016.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

Voltaire Network

Voltaire, internasjonal utgave

Godkjente artikler under vanlig journalistisk skjønn

Artikklene på Voltaire Network kan fritt videreformidles såfremt det henvises til kilde, deres integritet respekteres og de ikke brukes til kommersiell virksomhet (lisens CC BY-NC-ND).

Støtt Voltaire Network

Du besøker denne websiden for å søke opp kvalitetsanalyser som gjør deg i stand til å danne deg din egen oppfatning av dagens verden. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt, trenger vi din støtte.
Hjelp oss med ditt bidrag.

Hvordan delta i Voltaire Network?

Medlemmene i vårt team er alle frivillige.
- Morsmålsoversettere på profesjonelt nivå: du kan hjelpe oss med å oversette artiklene våre.