پس از بیش از سه ما انتظار ، سرانجام کشتی ناو بر آدمیرال کوزنتسزو به سواحل سوریه رسید . پس از استقرار در منطقه ، تدارکات بمباران از سوی ناوگان هوایی و دریایی روسی آغاز گردید که هم زمان از جانب ناو جنگی و پایگاه هوایی حمیمیم صورت گرفت .

چندین موشک کالیبر با برد متوسط از سوی ناو جنگی شلیک شد ، در حالی که بمب افکن ها هم زمان در استان های ادلیب ، حمص و حلب وارد عمل شدند . نخستین هدف آنها زرادخانه ها ، کارخانه های اسلحه سازی و آزمایشگاه های گاز های سمی بوده است .

از یک هفته پیش ، جمهوری عرب سوری به وسیله ی پیماک هایی به تلفن های ساکنین مناطق مورد حمله فرستاد . و به تمامی سکنه ای که در مجاورت اهداف حمله قرار گرفته بودند دستور داد تا فوری آن مناطق را ترک نمایند .

دارو و تجهیزات پزشکی به بیمارستان های واقع در مجاورت مناطق مورد حمله پخش گردید تا افرادی که ممکن است توسط حمله هوایی به مناطقی با سلح ها ی کشتار جمعی زخمی شده اند معالجه شوند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian