Vorig jaar was generaal Flynn uitgenodigd bij de verjaardag van het internationale televisiekanaal, « Russia Today ». Zijn deelname werd hevig bekritiseerd door het Witte Huis voor wie dit kanaal een « propagandaorgaan van Vladimir Poetin » is (sic).

Met veel kwade trouw beschrijft de Clinton-pers Michael T. Flynn, de komende Nationale Veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, als islamofobe en voorstander van foltering. Hoe staat het er in werkelijkheid mee ?

Het is een katholiek van Ierse afkomst, gehecht aan de stabiliteit van zijn familie. Heel sportief, beoefent hij zowel team- als individuele sporten, maar geeft de voorkeur aan bewegings-sporten (waterpolo, surf) boven krachtsporten.

Beschouwd als één van de briljantste inlichtingen-officieren van zijn generatie —hij was de commandant van de militaire inlichtingen veiligheidsdienst (DIA) van juli 2012 tot augustus 2004— heeft hij de werkmethoden van zijn service bekritiseerd. Volgens hem is het systematisch gebruik van geavanceerde spionageapparaten minder waard dan de kwaliteit van menselijk inlichtingswerk. En de tendens om mooi geïllustreerde rapporten in de vorm van een exposé in te dienen, laat niet toe van complexe situaties verslag te doen. Een geschreven analyse is beter dan mooie platen en foto’s. Tot slot hangt de kwaliteit van het Inlichtingenwerk hangt af van de confrontatie met die van andere analisten. In tegendeel tot de Amerikaanse gewoonten is het dus heel belangrijk samen te werken en gegevens uit te wisselen met de andere diensten van het land, en van geallieerde naties. Het zijn alles bij elkaar heel klassieke standpunten, maar totaal in tegenstijd tot de gewoonten en gebruiken in zijn land.

Wat betreft het jihadisme, waarop hij zich een vijftiental jaren heeft geconcentreerd, is hij tot de conclusie gekomen dat het islamisme niets met een religie te maken heeft, zelfs wanneer het er het vocabulaire van gebruikt en de Koran citeert. Het is uitsluitend een politieke ideologie. Pijnlijker, maar even waar, beweert hij dat de steun, die de jihadisten ondervinden van een deel van de moslim bevolking, zijn wortels in de Islam zelf vindt. Hoewel hij zijn standpunt over de Islamitische godsdienst niet heeft uitgesproken, heeft hij de professor Gabriel Sawma, van Libanese afkomst, in het Donald Trump team laten opnemen. Deze laatste is de auteur van een boekwerk over de Syrische oorsprong van de Koran welke hem tot een heel tolerante interpretatie van de islam doet komen.

De clash tussen aan de ene kant Michael Flynn en aan de andere Hillary Clinton en Barack Obama, had plaats in augustus 2012, bij de verspreiding van een geheime noot over de jihadisten in de Levant. In het vrijgegeven deel van het document gaf hij te kennen dat ze in oorlog waren tegen de Syrisch Arabische Republiek en gesteund werden door de stammen die op de grens tussen Syrië en Irak woonden. Deze situatie kon leiden tot het creëren van een emiraat in het Noord-Oosten van Syrië, hetgeen overeenkomt met de strategische belangen van hun sponsors, Saoedi-Arabië, Qatar en Turkije. Hij had uitgelegd dat hij dit document had geschreven —juist na de hervatting van de oorlog tegen Syrië door Frankrijk— om zich proberen te verzetten tegen de steun van de Obama administratie aan de creatie van Daesh.

Wat betreft de foltering, heeft hij meerdere keren uitgelegd dat zijn eigen verklaringen niet moeten worden opgevat als een aanmoediging tot diens veralgemening. Wanneer hij de jihadisten bestrijdt omdat die folteren en doden, is het belangrijk dat die weten dat hij in geen geval afstand zal nemen van zijn wapenbroeders die gefolterd hebben, en dat hij ook zal folteren en doden als dat nodig is. Maar dat is niet zijn bedoeling, en in Afghanistan was hij opgekomen tegen deze praktijk.

Vertaling
Bart Ero
Bron
Al-Watan (Syrië)