ترکیه تا کنون ۴۸ حکم جلب علیه مبارزین کرد که در نبردهای سوریه شرکت داشتند ،از آن جمله صالح مسلم فرمانده ی PYD ( حزب اصلی کردهای سوریه ) صادر نمود .

صالح مسلم ، از سوی فرانسوآ هلاند ، رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه در ۳۱ ماه اکتبر ۲۰۱۴ دعوت گردید تا به طور سری در جلسه ای با رجب طیب اردوغان شرکت کند . در اجرای طرح
ژوپه – داووداوغلو ، آن سه توافق کردند تا کشور شبهه کردستان را در سوریه به وجود آورند ، و جماعت مسیحی و سنی آنجا را بیرون کنند، و به جای آنها کردهای ترکیه را مستقر سازند.

صالح مسلم ، با این عمل ، به نبر د ملت خود ، و اقدامات حزب اش و تصویر نمایندگی خود از عبدالله اوجالان و مهمان نوازی سوری ها ، خیانت نمود .

در واقع سرزمین کردستان تاریخی ، به هیچ وجه در کشور سوریه قرار ندارد ، بلکه در کشور ترکیه و عراق واقع شده .

با این حال ، سرکوب جماعت کرد ترکیه ، در مجموع این قضیه را تغییر داد . صالح مسلم ، از آنجاییکه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان او را رها نمود ، به دشمنی با او برخاست .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian