نیروی هوایی روسیه ، در پایان دوران انتخاباتی ایالت متحده ، به دستور پرزیدنت ولدیمیر پوتین
ملزم به توقف بمباران مواضع عناصر جهادی در شرق حلب شد ، چرا که هر اقدام نظامی روسیه
می توانست در پیروزی هیلری کلینتون نقش داشته باشد . نیروهای ناتو از این فرصت استفاده
کردند و از طریق منطقه ی ادلیب به سوی شرق حلب تجهیزات کمکی برای عناصر جهادی
فرستادند .

حزب الله میان دو گروه جهادی محاصره شده بود ، و توانست به تنها یی از موضع خود دفاع کند و
نگذارد تا این این دو گروه به یکدیگر ملحق شوند .

ارتش روسیه از این پیروزی بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و خواستار ملقات با مقامات حزب الله
شد تا تکنیک های مبارزاتی آنها را مورد مطالعه قرار دهد . نخستین ملقات روسها و لبنانی ها در
هنگام نبرد درعا صورت گرفته بود .

علوه بر اینکه تکنیک های مورد نظر در آکادمی های نظامی روسی تدریس خواهد شد ، همکاری
دائمی میان ارتش روسیه و ارتش مقاومت لبنان صورت خواهد گرفت .

این نزدیکی متاخر ، می تواند در لبنان تاثیری بر رئیس دیپلماسی روسی -آلکساندر زاسیپکین
مستقر در آن کشور - و کشور ایران داشته باشد که پیوندهای آن با حزب الله ضعیف شده
است .

در حال حاضر ، کشور روسیه با هیچ یک از احزاب سیاسی لبنان – به جز حزب دمکرات شاهزاده
تلعل ارسلن که متحد حزب الله می باشد – رابطه ی دائمی ایجاد نکرده است . فضای سیاسی
لبنان میان عربستان سعودی ، ایالت متحده ، فرانسه و اسرائیل تقسیم شده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian