Fulle av mistro har Clinton-pressen beskrevet Michael T. Flynn , den neste nasjonale sikkerhetsrådgiveren i USA som en islamofob og en tilhenger av tortur. Hva er egentlig sannheten bak alt dette?

Flynn er en katolikk av irsk opphav, kjent for å være en stabil familiemann. Han er en ivrig sportsmann, og driver både med lagsport og individuell sport. Men han foretrekker sport med bevegelse framfor kampsporter.

Når man tar i betraktning at han er regnet for å være en av de mest briljante etterretningsoffiserer i sin tid, kommandør i Defense Intelligence Agency (DIA) fra juli 2012 til august 2014, stilte han spørsmål ved arbeidsmetodene til denne tjenesten. Ifølge Flynn kan den systematiske bruken av sofistikert teknologi ikke sammenliknes med kvaliteten på menneskelig intelligens, og tendensen til å gjengi rapporter som godt illustrerte avsløringer - det gjør ikke mottakeren i stand til å forstå komplekse situasjoner.

En skrevet analyse er mer effektiv enn sider med flotte tegninger og fotografier. Til syvende og sist avhenger kvaliteten på etterretningen av en sammenlikning med rapporter fra andre kilder. Det er derfor svært viktig å samarbeide og utveksle erfaringer med andre lands tjenester og med allierte nasjoner, tvert imot det som USA har for vane. Når man tar alt i betraktning er dette helt klassiske synspunkter, men tvert imot vaner og skikker i USA.

Når det gjelder jihadisme, som han har konsentrert seg om i femten år, har han kommet til den konklusjonen at islamisme ikke har noe med religion å gjøre, selv om de bruker ordforrådet og sitater fra Koranen - det er en eksklusivt politisk ideologi. Det som er verre, men likevel sant, fastslår han, er at støtten som jihadistene har i deler av den muslimske befolkningen den har røtter i islam selv. Men han har ikke uttrykt noen stilling til den muslimske religion, han har introdusert den libanesiske professor Gabriel Sawna til Donald Trumps team. Sawna er forfatter av den syriske forståelsen av Koranen, dette er en svært tolerant tolkning av islam.

Sammenstøtet mellom Michael Flynn på den ene siden og Hillary Clinton og Barack Obama på den andre siden fant sted i august 2012. Da sirkulerte det et hemmelig notat som handlet om jihadistene i Levanten. I deler av denne dokumentasjonen, som hadde blitt klassifisert, observerte han at jihadistenee var i krig med Den Syriske Arabiske Republikken, og at de var støttet av stammebefolkninger som holdt til i et områder mellom Syria og Irak. Denne situasjonen kunne føre til opprettelsen av et emirat i Nordøst-Syria, noe som ville være av strategisk interesse for deres sponsorer - Saudi-Arabia, Qatar og Tyrkia. Han forklarte at han hadde skrevet dette dokumentet - like etter at Frankrike hadde gjenopptatt krigen mot Syria - i et forsøk på gå mot Obama-administrasjonens støtte for opprettelsen av Daesh (IS).

Med hensyn til tortur har han forklart flere ganger at hans egen erklæring ikke må oppfattes som en generell oppmuntring. Hvis han slåss mot jihadistene er det fordi de torturerer og dreper. De må forstå at han ikke vil distansere seg fra sine våpenbrødre som har praktisert tortur, og han ikke vil nøle med å bruke tortur og drepe selv hvis det ble nødvendig. Men dette er ikke det han vil, og i Afghanistan grep han inn mot denne praksisen.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no
Kilde
Al-Watan (Syria)