Michael T. Flynn

Amerika Birleşik Devletlerinin gelecek Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael T.Flynn istihbarat servisleriyle ilgili geniş kapsamlı bir reformun hazırlıklarını yapıyor.

Aldığımız bilgilere göre Flynn, Bush ve Obama yıllarının büyük reformlarını yeniden sorgulamaya hazırlanmaktadır:
 16 İstihbarat ajansının, istihbarat paylaşımını gözetmekle yükümlü olan Ulusal İstihbarat Direktörünün tam yetkisi altında birleştirilmesi.
 TV 24 dizisinde gördüğümüz gibi, işlevsel merkezlerin yararına sahadaki ajanlarla analistler arasındaki ayrımın terk edilmesi.

Zamanında altını çizdiğimiz gibi ve aynı şekilde daha sonra General Flynn’in da altını çizdiği gibi:
 Ulusal İstihbarat Direktörünün bugüne kadar dağınık duran istihbaratları merkezileştirme yeteneği vardı ama çeşitli ajansların çalışmasına müdahale edemiyordu. Örneğin, beceriksiz bir sorumluyu kovamıyordu.
 Özellikle bugünkü işlevsel merkezler anlık istihbaratların yönetiminde mükemmeldirler. Nerede olursa olsun bir şahsın yerini bulabilir ve gerekiyorsa onu ortadan kaldırabilirler. Ama bu istihbarat değil, tam olarak suçtur. Her ne kadar CİA Beyaz Saray’ın hoşuna gitmeyen rejimleri yıkıyorsa ve gizli hapishanelere sahipse de, artık hiçbir şekilde siyasal ve daha da az olmak üzere askeri gelişmeleri önceden sezemiyor.

Michael T.Flynn yeni CİA’nin çalışma tarzından o kadar şikayetçiydi ki, onun eksikliklerini tamamlamak için Savunma Bakanlığı nezdinde bir birim kurmayı –boşuna- denedi: Defense Clandestine Service.

Halen Pentagon’un stratejik bürosunun başında olan ve Flynn gibi yeni muhafazakarlara muhalefet eden Albay James H.Baker’in bu göreve atanması bekleniyor.

Mike Pompeo’nun CİA’nin gelecek başkanı olarak görevlendirilmesinin, Bush ve Obama’nın reformlarını terk etmeyi kabul etmesi şartıyla yapıldığı söyleniyor. Verdiği aşırılık yanlısı beyanatlara karşın –gizli hapishaneler ve Şiiler konusunda- Kansas temsilcisi ve eski süvari yüzbaşısının itaat eden bir asker gibi davranması gerekecek.

Halen Ulusal İstihbarat Direktörü olan James R.Clapper, Başkan Obama ile birlikte görevi bırakacağını açıkladı. Böylece bu görev de ortadan kalkmış olacak.

16 istihbarat ajansı artık bir Ulusal İstihbarat Direktörüne değil ama sadece Ulusal Güvenlik Danışmanına yani bizzat General Flynn’e hesap verecek.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Contralínea (Meksika)