ولترشبکه

اصلحات در سازمان اطلعات ایالت متحده مطابق با نظریه ژنرال فلین

به گفته ی تیری میسان ، ژنرال فلین در صدد ایجاد دگرگونی در سازمان اطلعاتی ایالت متحده می باشد و برای نیل به این هدف ، کلیه ی رفرم های صورت گرفته پس از ۱۱ سپتامبر را قصد دارد کنار بگذارد . این موضوع شامل ترک ساخت جنون آمیز زندان های سری و قتل های هدفمند بوده ، تا به این ترتیب بتواند به اساس ساختار سازمان اطلعات باز گردد . که آن شامل : درک و پیش بینی تحولت جهان در راستای عملیات خود بوده .

| دمشق (سوریه)
+
JPEG - 62.4 kb
مایکل تی. فلین

ژنرال مایکل ت. فلین ، که قرار است مشاور آینده ی امنیت ملی ایالت متحده باشد ، در حال تدارک رفرم های وسیعی در سطح وظایف سازمان اطلعات می باشد .

مطابق با گذارشات ما ، او می خواهد دو رفرم عمده ی دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما را زیر سوال ببرد ، ساختار هایی که به طور عمده به این صورت عمل می کردند : – گرد همایی ۱۶ نیروی اطلعاتی که زیر نظر تنها یک مدیر اطلعات ملی که وظیفه ی آن نظارت بر مبادله ی اطلعات بوده است ، – عدم ایجاد تفاوت میان مامورین محلی و تحلیل گران ، به نفع مرکز عملیات ، به صورتی مشاهده می شود ، TV که در سری تلویزیونی 24

همان گونه که پیش تر خاطرنشان کرده بودیم و ژنرال فلین هم بر آن تاکید داشت :
- اگر چه مدیر اطلعات ملی به طور مسلم دارای توان متمرکز نمودن گذارشاتی بوده که صورت پراکنده داشته اند ، اما توان مداخله در عملکرد دفاتر اطلعاتی مختلف را نداشته . به طور مثال نمی توانست مسئول نالیقی را از کار بر کنار سازد .

- به خصوص : ایجاد تحول در مراکز عملیاتی کنونی که قادرند اطلعات را به طور بی درنگ سامان دهی کنند . و نیز قادرند محل اقامت شخصی را در هر کجای دنیا رد یابی نمایند و در صورت نیاز او را از میان بردارند : که این عمل کرد ، تنها جنبه ی اطلعاتی ندارد و بیشتر به یک جنایت شبیه است . و اگر چه سازمان سیا قادر است حکومت ها را که مورد پسند کاخ سفید نمی باشند به طور معجزه آسایی از میان بر دارد و ساقط کند ، و زندان های سری نیز برای این کار دارد ، اما دیگر قادر نیست تحولت سیاسی و از آن کمتر نظامی را پیش بینی و پیش گیری کند .

مایکل ت. فلین ، به قدری از عملکرد سازمان سیا نوین دلسرد شده که خود نیز در تلشی – بیهوده – کوشیده تا سرویس نوینی در دل سازمان دفاع ایجاد کند تا به این ترتیب بتواند این کاستی ها را جبران کند و آن را به صورت : سازمان مخفی دفاع ، در آورد .

کلنل جیمز ه. بیکر ، که هم اکنون دفتر استراتژیک پنتاگون را مدیریت می کند ، مانند فلین ، ضد عملکرد محافظه کاران -نوین بوده ، و از این رو در دولت جدید امکان ترفیع شغلی او وجود دارد .

انتخاب مایک پمپئو در مسند ریاست سازمان سیا ، منوت به کنار گذاشتن رفرم های دوران پرزیدنت بوش و اوباما بوده . با وجود شعارهای افراط گرایانه ی وی - در رابطه با زندان های سری و علیه شیعیان - نماینده ی ایالت کانزاس و کاپیتان سابق سوار نظام ، می بایستی به مانند سرباز سر سپرده عمل کند .

رئیس کنونی اطلعات ملی ، جیمز ر. کلپر ، اعلم کرده که از انجام فعالیتی که در دوران پرزیدنت اوباما به او محول شده بود انصراف خواهد داد . و اینگونه موقعیت شغلی او نیز از حذف خواهد شد .

شانزده مامور سابق ، دیگر نیازی ندارند تا به مدیر اطلعات ملی حساب پس بدهند ، و تنها با مشاور امنیت ملی ، که جنرال فلین خواهد بود ، سر و کار خواهند داشت . تییر میسان

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

منبع
Contralínea (Mexique)

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.