از آنجاییکه اتحادیه ی اروپا ، تصور می کند بعد از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ ، ایالات متحده دیگر در کشور سوریه دخالتی نخواهد کرد ، می کوشد تا از عناصر جهادی خود در سوریه محافظت کند .

در پایان ماه نوامبر ، نماینده ی اعظم اتحادیه ی اروپا – فدریکا موگرینی - به مخاطبین خود در خلیج فارس پیشنهاد داد تا طرح عدم تمرکز را در سوریه پیاده کنند . از آنجاییکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مقام خود باقی می ماند ، اتحادیه ی اروپا در این تصور است تا کشور سوریه با حکومتی در دمشق با سیاست های خارجی باقی بماند و هر ایالت این کشور دارای خود مختاری باشد . به این صورت عناصر جهادی خواهند توانست بخشی از این کشور را تحت اشغال خود داشته باشند .

تنها مشکل باقی مانده آن است که میلیون ها تن از رای دهندگان سوری که بشار اسد را به قدرت رسانده اند ، حاضر باشند با این ٬٬ مصالحه ٬٬ کنارآیند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian