فدراسیون روسیه که بی واسطه ۵۰٪ سرمایه ی روسنفت را در دست دارد ، هم اکنون ۱۹/۵٪ آن را به گلنکور و کشور قطر واگذار کرده است .

سهم هر کدام از عاملان هنوز علنی نشده .

روسنفت ، نخستین شرکت بزرگ نفتی جهان است .

این تصمیم طی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گرفته شد ، که به دنبال آن پیش بینی می شود تحریمات اقتصادی علیه مسکو برداشته شود ، و با توافق میان کشورهای OPEC ، برای کاهش تولید نفت ، قیمت این محصول می تواندآهسته افزایش یافت .

لازم به ذکر است که روسنفت ، قبل از خصوصی شدن شرکت نفتی باشنفت ، سهام آن را در اختیار داشت . از این رو ، مطابق با کمیته ی بازرسی کشور روسیه ، وزیر اقتصادی این کشور -آلکسی اولیوکایوو - ۱/۸ میلیارد یورو برای دادن توافق خود ، به طور غیر قانونی دریافت کرده بود هم اکنون نیز در حبس خانگی بسر می برد .

ارزش سهام روزسنفت ، ۵۵/۰۲ میلیارد یورو برآورد شده . سهامی که به گلنکور و کشور قطر واگذار شده ، دارای ۲٪ تخفیف می باشد که مبلغ ۱۰/۵ میلیارد یورو تخمین زده شده .

کشور قطر هم اکنون بیشتر سهام گلنکور را در دست دارد .

مبلغ ۱۰/۵ میلیارد یورو از این عایدی به شرکت ملی روسفنت -گاز واریز خواهد شد ، که خود نیزبخشی از آن را باید به دولت بپردازد . این مبلغ می تواند بخشی از کسری بودجه ، ناشی از تحریم های اقتصادی اتحادیه ی اروپا را جبران کند .

روسیه سیاست اقتصادی و سیاست خارجی را به طور کامل از یکدیگر جدا ساخته و به این صورت توانسته با کشور قطر پیمان اقتصادی ببندد ، در حالی که با همین کشور در سوریه در حال جنگ است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian