ولترشبکه

روسیه ۱۹/۵ ٪ روسنفت را به گلنکور و کشور قطر واگذار می کند

+

فدراسیون روسیه که بی واسطه ۵۰٪ سرمایه ی روسنفت را در دست دارد ، هم اکنون ۱۹/۵٪ آن را به گلنکور و کشور قطر واگذار کرده است .

سهم هر کدام از عاملان هنوز علنی نشده .

روسنفت ، نخستین شرکت بزرگ نفتی جهان است .

این تصمیم طی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده گرفته شد ، که به دنبال آن پیش بینی می شود تحریمات اقتصادی علیه مسکو برداشته شود ، و با توافق میان کشورهای OPEC ، برای کاهش تولید نفت ، قیمت این محصول می تواندآهسته افزایش یافت .

لازم به ذکر است که روسنفت ، قبل از خصوصی شدن شرکت نفتی باشنفت ، سهام آن را در اختیار داشت . از این رو ، مطابق با کمیته ی بازرسی کشور روسیه ، وزیر اقتصادی این کشور -آلکسی اولیوکایوو - ۱/۸ میلیارد یورو برای دادن توافق خود ، به طور غیر قانونی دریافت کرده بود هم اکنون نیز در حبس خانگی بسر می برد .

ارزش سهام روزسنفت ، ۵۵/۰۲ میلیارد یورو برآورد شده . سهامی که به گلنکور و کشور قطر واگذار شده ، دارای ۲٪ تخفیف می باشد که مبلغ ۱۰/۵ میلیارد یورو تخمین زده شده .

کشور قطر هم اکنون بیشتر سهام گلنکور را در دست دارد .

مبلغ ۱۰/۵ میلیارد یورو از این عایدی به شرکت ملی روسفنت -گاز واریز خواهد شد ، که خود نیزبخشی از آن را باید به دولت بپردازد . این مبلغ می تواند بخشی از کسری بودجه ، ناشی از تحریم های اقتصادی اتحادیه ی اروپا را جبران کند .

روسیه سیاست اقتصادی و سیاست خارجی را به طور کامل از یکدیگر جدا ساخته و به این صورت توانسته با کشور قطر پیمان اقتصادی ببندد ، در حالی که با همین کشور در سوریه در حال جنگ است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.