در پنجم ماه دسامبر ، عناصر جهادی از شرق حلب به سوی بیمارستان نظامی روسیه واقع در غرب حلب حمله کردند ،که قرار بود در آن کودکان فراری از دست عناصر خودکامه ی القاعده تحت درمان قرار بگیرند .

این بیمارستان در همان روز افتتاح می شد .

بلافاصله ، مقامات روسیه ، ایالات متحده ، فرانسه و انگلستان را متهم کردند که به عناصر جهادی، محل بیمارستان را اعلام کرده اند .

در پاسخ به این اتهام ، بسیاری از اعضای ناتو ، روسیه را متهم به ٬٬ وتو در شورای امنیت ٬٬ نمودند [1].

پس از تحقیق مشخص شد که عناصر جهادی به طور مستقیم بیمارستان را هدف قرار داده بودند ، در حالی که به طور معمول می بایستی اهداف خود را با چند شلیک گلوله مشخص کنند ، و این نشان می داد که نشانی بیمارستان را به صورت عکس های ماهواره ای دریافت کرده اند ، و این عکس ها از طریق - LandCom – مرکز فرماندهی نیروهای زمینی ناتو واقع در ازمیر ( ترکیه)- برای آنها مخابره می شد .

به مانند حمله به لیبی ، امکانات نظامی ناتو که بدون اجازه ی شورای پیمان اتلانتیک ، از سوی برخی از کشورهای عضو آن استفاده می شد و خود حاکی از زیر پا گذاشتن اساسنامه ی این سازمان بود ، جنگ علیه سوریه نیز ، از همان آغاز با هماهنگی از سوی پیمان اتلانتیک صورت گرفت .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian